Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 361/2021w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE Nr 361 /2021
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

z dnia 21 kietnia2021 r.

w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 65 pkt 11-12 ustawy dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157 i poz. 2255)Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje.

§ 1. W Zarządzeniu Nr 340 /2021 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1 Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

851

 

 

Ochrona zdrowia

13 973,16

 

85195

 

Pozostała działalność

13 973,16

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

13 973,16

Razem:

13 973,16

  1. Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

21 100,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

21 100,00

 

 

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

21 100,00

600

 

 

Transport i łączność

200 000,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

200 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

200 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

35 000,00

 

71035

 

Cmentarze

35 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

35 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

50 000,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

50 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

45 000,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

45 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

45 000,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

13 973,16

 

85195

 

Pozostała działalność

13 973,16

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3 328,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 529,51

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

217,99

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 897,66

926

 

 

Kultura fizyczna

20 000,00

 

92695

 

Pozostała działalność

20 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

Razem:

385 073,16

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Widuchowa

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 361/2021
Wójta Gminy Widuchowa z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 21.100 zł w ramach tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały wprowadzone do budżetu gminy w roku 2021. Wprowadzenie do budżetu limitu wydatków w ramach RFIL wymusza zmianę planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Wyżej wymienione środki przeznacza się na dotacje dla ZGK na modernizacje urządzeń pomiarowych na sieciach wodociągowych.

Zarządzenie wprowadza do planu finansowego środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 13.973,16 zł przeznaczone na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz na organizację stanowiska koordynatora gminnego do spraw szczepień i telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Stachura 29-04-2021 15:42:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Stachura 29-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Stachura 29-04-2021 15:42:08