Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 357/2021 w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Widuchowej przy ul. Polnej stanowiącej własność Gminy Widuchowa

ZARZĄDZENIE Nr 357/2021
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia
15 kwietnia 2021 r.

w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Widuchowej przy ul. Polnej stanowiącej własność Gminy Widuchowa

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 r. 713, poz. 1378) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r.,poz.11, poz. 234) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Oddaje się w użyczenie na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz Klubu Sportowego Łabędź w Widuchowej część nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 656 o pow.1,0549 ha, położonej w obrębie Widuchowa 2, gm. Widuchowa, stanowiącej własność Gminy Widuchowa , dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SZ1Y/00031343/8, przeznaczeniem na boisko sportowe.
2. Szczegółowe warunki użyczenia określone zostaną w umowie użyczenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 26-04-2021 11:40:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 26-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 26-04-2021 11:44:19