Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 354/2021 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych


ZARZĄDZENIE Nr 354/2021
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia
06 kwietnia 2021 r.

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych

Na podstawie § 12 ust. 4 i § 14 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 z późn. zm.) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy Widuchowa przekazują do Wójta Gminy Widuchowa sprawozdania, o których mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Bestia@), o której mowa w § 25 ust. 1 załącznika nr 36 wymienionego wyżej rozporządzenia.

2. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy Widuchowa mogą przekazywać sprawozdania, o których mowa w ust. 1 wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego sporządzanego bezpośrednio w systemie aplikacji wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Bestia@), o której mowa w § 25 ust 1 załącznika nr 36 wymienionego wyżej rozporządzenia. Sprawozdania w formie dokumentu elektronicznego, o których mowa wyżej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpisy elektroniczne składa kierownik jednostki wraz z głównym księgowym.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom, o których mowa w §1 i głównym księgowym jednostek, o których mowa w §1.

§ 3 Traci moc Zarządzenie Nr 229/2016 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 354 /2021
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 06 kwietnia 2021 r.

Stosownie do § 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej Wójt określa formę przekazywanych sprawozdań od własnych jednostek organizacyjnych. Z uwagi na fakt, że od roku 2006 w jednostkach samorządu terytorialnego funkcjonuje oprogramowanie, które w istotny sposób wspomaga i przyspiesza opracowywanie sprawozdań zbiorczych przesyłanych do RIO wprowadza się obowiązek wykorzystania przez jednostki organizacyjne oprogramowania Besti@ do sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 09-04-2021 14:54:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 09-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 09-04-2021 14:54:52