Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 340/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19


ZARZĄDZENIE Nr 340/2021
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia
01 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 65 pkt 11-12 ustawy dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157 i poz. 2255) - Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje.

§ 1

1. Ustala się plan finansowy dla rachunku wydzielonego dotyczącego realizacji celów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

2. Ustalenie planu finansowego następuje w zakresie dochodów i wydatków, z uwzględnieniem finansowania inwestycji w 2021 r.

§ 2

1.Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

758

 

 

Różne rozliczenia

0,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

0,00

 

 

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

Razem:

0,00

2.Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

600

 

 

Transport i łączność

200 000,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

200 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

200 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

35 000,00

 

71035

 

Cmentarze

35 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

35 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

50 000,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

50 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

45 000,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

45 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

45 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna

20 000,00

 

92695

 

Pozostała działalność

20 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

Razem:

350 000,00

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Widuchowa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 340 /2021
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 01 marca 2021 r.

W 2020 r. Gmina uzyskała środki finansowe z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jak wskazano na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju - środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom Inwestycje, m.in. budowę żłobków, przedszkoli, czy drogi - a także inne niezbędne lokalnie działania.
Środki finansowe z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały wprowadzone do budżetu gminy w roku 2020, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju. Niewykorzystane środki w kwocie 350.000 zł zostały wprowadzone po stronie przychodów wydatków do budżetu roku 2021.
Wymagają one jednak zastosowania odpowiednich mechanizmów ewidencyjnych, które zostały określone w art. 65 pkt 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ze wskazanych regulacji prawnych wynika, że:
11. Państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku.
12. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 11.
Z uwagi na fakt, że ww. regulacje wymagają, aby wójt gminy opracował plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na mocy niniejszego zarządzenia ustalono - wskazany plan finansowy dla rachunku wydzielonego otrzymanych środków.
Środki zostaną przeznaczone na modernizacje dróg w Żarczynie, ulicy Polnej w Krzywinie, na łączną kwotę 200.000 zł, modernizację ogrodzeń cmentarzy w Krzywinie i Ognicy za kwotę 25.000 zł, modernizacje budynku na boisku sportowym w Widuchowej za kwotę 20.000 zł, budowę studni na cmentarzu w Ognicy za kwotę 10.000 zł, modernizację dachu łącznika hali sportowej w Krzywinie za kwotę 45.000 zł, modernizacje instalacji centralnego ogrzewania (w tym wymiana pieca) w budynku Urzędu Gminy w Widuchowej za kwotę 50.000 zł.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 z340-21.doc (, 135.00Kb) 2021-03-11 14:39:05 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 11-03-2021 14:39:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 11-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 11-03-2021 14:46:18