Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 315/2021 zmieniające  Zarządzenie  Nr 310/2021 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 18.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 315 /2021

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 20 stycznia 2021 r.

 

zmieniające  Zarządzenie  Nr 310/2021 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 18.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), art. 190 ustawy z dnia 9 marca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020),  § 13 Załącznika do Uchwały Nr XXIII/166/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 08 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”, Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

 § 1. W Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 310 /2021 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 05 stycznia 2021 roku pkt V ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Oferty należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście na adres Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa
pok. 11, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  27.01.2021 r. do godz. 12.00.”.

§ 2. Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty, współpracy z organizacjami pozarządowymi i jednostkami pomocniczymi gminy.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Stachura 20-01-2021 15:44:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Stachura 20-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Stachura 20-01-2021 15:44:51