Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie wojewody informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: "Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji ZZU Przywodzie-Dolna Odra. Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego". 2021-05-07 09:10:52
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego prac na Kanale Rynica-Ognica. 2021-04-21 10:14:30
dokument Wójt Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 13 kwietnia 2021 r. decyzji znak IOŚ.6220.7.6.2020.PP stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki nr 4/1 obręb Krzywin. 2021-04-20 13:42:12
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn. "Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji ZZU Przywodzie-Dolna Odra. Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego" 2021-04-01 15:18:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 19.03. 2021 r. decyzji znak: ISOR.6220.4.2019.MW umarzającej jako bezprzedmiotowe, postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 Sp. z o.o. zlokalizowanej na działce o nr 156/2, obręb Dębogóra. 2021-03-19 15:26:56
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 marca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Państwowego ospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Michała Kiersznię, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych 2021-03-18 12:19:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 20.01.2021 r. została wydana decyzja Nr ISOR.6733.11.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zabezpieczeniu przeciwpowodziowym miejscowości Ognica nad rzeką Odrą, poprzez przebudowę istniejącego przepustu Kanału Rynica-Ognica pod publiczną drogą gminną na działkach nr 3 i 633 wraz z przebudową tej drogi i wykonaniem zjazdów do gruntów rolnych, regulację ujściowego odcinka Kanału Rynica-Ognica od ujścia rzeki Odra w górę kanału przez około 350m na terenie działek nr: 3, 9, 10, 11/2, 12, 13, 14/3, 15, 20, 34, 39/3, 40/1, 40/2, 82, 633, 634, położonych w obrębie ewidencyjnym Ognica. 2021-01-25 12:25:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa wzywające wszystkie Strony do ustosunkowania się do wniosku KOWR w Szczecinie o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki nr 834/1, obręb Krzywin, gm. Widuchowa, woj. zachodniopomorskie 2021-01-25 09:38:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa wzywające wszystkie Strony do ustosunkowania się do wniosku KOWR w Szczecinie o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki nr 611, obręb Ognica, gm. Widuchowa, woj. zachodniopomorskie 2021-01-25 09:37:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa wzywające wszystkie Strony do ustosunkowania się do wniosku KOWR w Szczecinie o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki nr 609/1, obręb Ognica, gm. Widuchowa, woj. zachodniopomorskie 2021-01-25 09:37:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa wzywające wszystkie Strony do ustosunkowania się do wniosku KOWR w Szczecinie o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki nr 4/1, obręb Krzywin, gm. Widuchowa, woj. zachodniopomorskie 2021-01-25 09:37:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiając, że w dniu 20.01.2021 r. została wydana decyzja Nr ISOR.6733.10.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zagospodarowaniu terenu na cele rekreacyjne dla mieszkańców Czarnówka, poprzez przeniesienie zaplecza klubowego [dwa pawilony o powierzchni zabudowy do 15m2 każdy], zagospodarowanie terenu, realizację miejsca na ognisko/grilla, wiaty dla organizacji spotkań o powierzchni do 12m2, realizację miejsc postojowych i wewnętrznej komunikacji i budowę niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z planowanym zagospodarowaniem na terenie działki nr 5/4, położonej w obrębie Czarnówko. 2021-01-21 09:03:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Dębogóra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-01-20 10:22:43