Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 310/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 18.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 310/2021
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 05 stycznia 2021 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 18.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), art. 190 ustawy z dnia 9 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020), § 13 załącznika do Uchwały nr XXIII/166/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 08 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 18.01.2021 do dnia 31.12.2021 r.

§ 2. Zadanie o którym mowa w § 1 mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Uchwale nr XXIII/166/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 08 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi  na rok 2021”.

§ 3.Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty, współpracy z organizacjami pozarządowymi i jednostkami pomocniczymi gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Widuchowa: www.widuchowa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Urzędzie Gminy Widuchowa na tablicy ogłoszeń.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal.nr 1 - ogloszenie.doc (DOC, 77.00Kb) 2021-01-05 15:16:14 31 razy
2 zal.nr 2_wzor oferty.doc (DOC, 151.00Kb) 2021-01-05 15:16:14 24 razy
3 zal.nr 3 - wzor umowy.docx (DOCX, 26.17Kb) 2021-01-05 15:16:14 22 razy
4 zal.nr 4 i 5 - sprawozdanie.doc (DOC, 194.50Kb) 2021-01-05 15:16:14 23 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-01-2021 15:16:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 05-01-2021 15:22:49