Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 367/2021 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-05-11 09:09:24
dokument Zarządzenie Nr 366/2021 w sprawie określenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-05-11 09:08:55
dokument Zarządzenie Nr 365/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 2021-05-11 09:08:30
dokument Zarządzenie Nr 364/2021 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 1, gmina Widuchowa 2021-05-11 09:08:02
dokument Zarządzenie Nr 363/2021 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego 2021-05-11 09:07:35
dokument Zarządzenie Nr 362/2021w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2021-04-29 15:45:37
dokument Zarządzenie Nr 361/2021w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-04-29 15:42:08
dokument Zarządzenie Nr 360/2021 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-04-26 11:41:26
dokument Zarządzenie Nr 359/2021 w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Widuchowa za święto przypadające w dniu 01 maja 2021 r. 2021-04-26 11:41:10
dokument Zarządzenie Nr 358/2021 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-04-26 11:40:56
dokument Zarządzenie Nr 357/2021 w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Widuchowej przy ul. Polnej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2021-04-26 11:40:34
dokument Zarządzenie Nr 356/2021 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2021-04-26 11:40:20
dokument Zarządzenie Nr 355/2021 w sprawie organizacji funkcjonowania Gminnego Przedszkola w Widuchowej, Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Widuchowej oraz Punktu Przedszkolnego w Krzywinie w okresie ograniczenia funkcjonowania przedszkoli 2021-04-09 14:55:05
dokument Zarządzenie Nr 354/2021 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych 2021-04-09 14:54:52
dokument Zarządzenie Nr 353/2021 w sprawie określenia formy sprawozdań przekazywanych w zakresie operacji finansowych 2021-04-09 14:54:39
dokument Zarządzenie Nr 352/2021 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-04-09 14:54:21
dokument Zarządzenie Nr 351/2021 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2021-04-09 14:54:06
dokument Zarządzenie Nr 350/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 2021-04-09 14:53:55
dokument Zarządzenie Nr 349/2021 zmieniające Zarządzenie Nr 341/2021 Wójta Gminy Widuchowa w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa 2021-04-09 14:53:38
dokument Zarządzenie Nr 348/2021 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Widuchowa na lata 2021-2023 2021-04-09 14:53:21
dokument Zarządzenie Nr 347/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 2021-04-09 14:52:51
dokument Zarządzenie Nr 346/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2021-03-11 14:42:02
dokument Zarządzenie Nr 345/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2021-03-11 14:41:39
dokument Zarządzenie Nr 344/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2021-03-11 14:41:15
dokument Zarządzenie Nr 343/2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku 2021-03-11 14:40:44
dokument Zarządzenie Nr 342/2021 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2021-03-11 14:40:13
dokument Zarządzenie Nr 341/2021 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa 2021-03-11 14:39:39
dokument Zarządzenie Nr 340/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-03-11 14:39:05
dokument Zarządzenie Nr 339/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 2021-03-11 14:38:25
dokument Zarządzenie Nr 338/2021 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2021 roku 2021-03-11 14:37:42
dokument Zarządzenie Nr 337/2021 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-02-22 15:53:28
dokument Zarządzenie Nr 336/2021 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-02-22 15:53:13
dokument Zarządzenie Nr 335/2021 w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego Star 244 karosacja Jelcz 005 2021-02-22 15:52:57
dokument Zarządzenie Nr 334/2021 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2021-02-22 15:52:42
dokument Zarządzenie Nr 333/2021 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-02-22 15:52:23
dokument Zarządzenie Nr 332/2021 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Widuchowa 2021-02-11 19:36:01
dokument Zarządzenie Nr 331/2021 zmieniające Zarządzenie Nr 114/2015 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 29 września 2015r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa, zatwierdzenia regulaminów przeprowadzania przetargów, rokowań oraz dzierżaw nieruchomości 2021-02-11 19:35:37
dokument Zarządzenie Nr 330/2021 w sprawie wydzierżawienia alei drzew owocowych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-02-11 19:35:04
dokument Zarządzenie Nr 329/2021 w sprawie oddania w użyczenie części pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Lubiczu stanowiącym własność Gminy Widuchowa 2021-02-11 19:34:35
dokument Zarządzenie Nr 328/2021 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Widuchowa w 2021r. 2021-02-11 19:34:06
dokument Zarządzenie Nr 327/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej pozostałe czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Widuchowa 2021-02-11 19:33:37
dokument Zarządzenie Nr 326/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2021 roku 2021-02-04 14:55:08
dokument Zarządzenie Nr 325/2021 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2021 roku 2021-02-03 13:25:07
dokument Zarządzenie Nr 324/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2021 roku 2021-02-03 13:24:31
dokument Zarządzenie Nr 323/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za pełnienie funkcji MDR Oficera w Gminie Widuchowa 2021-02-03 13:24:02
dokument Zarządzenie Nr 322/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 2021-02-03 13:23:17
dokument Zarządzenie Nr 321/2021 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 18.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w drodze konkursu ofert 2021-01-29 14:15:01
dokument Zarządzenie Nr 320/2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa na rok szkolny 2021/2022 2021-01-29 14:14:24
dokument Zarządzenie Nr 319/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 2021-01-29 14:13:58
dokument Zarządzenie Nr 318/2021 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 41 w Rynicy, stanowiącego własność Gminy Widuchowa 2021-01-29 14:13:37
dokument Zarządzenie Nr 317/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiących własność Gminy Widuchowa 2021-01-29 14:13:13
dokument Zarządzenie Nr 316/2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021 2021-01-29 14:11:20
dokument Zarządzenie Nr 315/2021 zmieniające  Zarządzenie  Nr 310/2021 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 18.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 2021-01-20 15:44:51
dokument Zarządzenie Nr 314/2021 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży zbywanych w drodze bezprzetargowej , udziałów w nieruchomościach gruntowych  stanowiących  własność Gminy Widuchowa 2021-01-20 15:35:41
dokument Zarządzenie Nr 313/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2021-01-20 15:32:25
dokument Zarządzenie Nr 312 /2021 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-01-20 15:29:16
dokument Zarządzenie Nr 311/2021 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 18.01.2021 do dnia 31.12.2021 r. 2021-01-05 15:16:42
dokument Zarządzenie Nr 310/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 18.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 2021-01-05 15:16:14
dokument Zarządzenie Nr 309/2021 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa 2021-01-05 15:14:49
dokument Zarządzenie Nr 308/2021w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 2021-01-05 15:14:30