Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 306/2020 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2020-2030"

ZARZĄDZENIE NR 306/2020

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

z dnia 30 grudnia 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2020-2030”

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), uchwały Nr XXIII/162/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 8 grudnia 2020 r. określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2020-2030” oraz uchwały Nr V/37/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Widuchowa, Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1 Ogłasza się konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2020-2030”.

§ 2. 1.Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2020-2030”, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Projekt zostaje wyłożony do publicznego wglądu w budynku Urzędu Gminy Widuchowa I piętro, pok. XX oraz opublikowany na stronie internetowej gminy: www.widuchowa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Widuchowa od dnia 30 grudnia 2020 r.

§ 3. 1. Konsultacje społeczne mają charakter ogólnogminny. W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy gminy Widuchowa.

2. Konsultacje prowadzone są w terminie od 30 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

§ 4.1. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez składanie opinii, uwag i wniosków w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (decyduje data wpływu do Urzędu);

2. Opinie uwagi i wnioski do projektu Strategii można składać na formularzu opublikowanym wraz z projektem Strategii oraz udostępnionym w urzędzie, w następujący sposób:

  1. w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, poprzez wrzucenie formularza do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku urzędu;

  2. poprzez przesłanie formularza pocztą na adres Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa;

  3. za pomocą poczty elektronicznej, na adres org@widuchowa.pl;

  4. poprzez system ePUAP, adres skrzynki podawczej Urzędu Gminy Widuchowa na platformie ePUAP /1e94x8bjn7/skrytka

3. Formularz składania uwag do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2020-2030”.

§ 5. Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy w dziale Aktualności, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, na oficjalnym profilu Gminy na portalu społecznościowym Facebook, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa.

§ 6. 1. Z przebiegu konsultacji społecznych sporządzony zostanie raport, zawierający w szczególności zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków wraz z informacją o ich przyjęciu lub odrzuceniu i uzasadnieniem.

2. Raport zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa, stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Inwestycji, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rozwoju Lokalnego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zalacznik_Nr_1_do_z306-20_PROJEKT_STARTEGII_ROZWOJU_GMINY_WIDUCHOWA_NA_LATA_2020-2030.pdf (PDF, 1.98Mb) 2020-12-30 18:53:05 50 razy
2 Zalacznik_Nr_2_do_z306-20_FORMULARZ_ZGLASZANIA_UWAG.pdf (PDF, 118.48Kb) 2020-12-30 18:53:05 30 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Stachura 30-12-2020 18:53:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Stachura 30-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Stachura 30-12-2020 18:53:05