Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 316/2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021

ZARZĄDZENIE Nr 316/2021
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego  dla przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Na podstawie art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań  w 2021 r (Dz. U. z 2019  poz. 1775, poz.1486) zarządza się, co następuje:

§ 1 W celu przeprowadzenia prac spisowych na terenie Gminy Widuchowa, Wójt Gminy Widuchowa jako Gminny Komisarz Spisowy, tworzy Gminne Biuro Spisowe w Widuchowej.

§ 2. W skład Gminnego Biura Spisowego w Widuchowej, o którym mowa w § 1 wchodzą:

Paweł Wróbel Gminny Komisarz Spisowy;
Andrzej Stachura - członek;
Justyna Stasiowska- członek;
Maciej Stefański - członek.

§ 3.  Na Zastępcę Gminnego Komisarza Spisowego wyznacza się osobę wchodzącą w skład Gminnego Biura Spisowego w Widuchowej Pana Andrzeja Stachurę.

§ 4.Członkowie Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego  w 2021r. realizują obowiązki i wykonują zadania  wynikające z ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r., jej aktów wykonawczych  oraz innych dokumentów określających zadania biura  i sposób przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Gminnemu Komisarzowi Spisowemu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Stachura

Data wytworzenia:
01 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Andrzej Stachura

Data publikacji:
01 lut 2021, godz. 12:03

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Stachura

Data aktualizacji:
01 lut 2021, godz. 12:03