Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 31/2024 w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań

ZARZĄDZENIE Nr 31 /2024
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 4 lipca 2024 r.

w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań

           Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm) oraz § 14 pkt 4 Uchwały Nr LVII/431/2023 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2024 oraz § 5 Uchwały Nr LVII/432/2023 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuję Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej uprawnienie do zaciągania w roku 2024 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Stachura

Data wytworzenia:
05 lip 2024

Osoba dodająca informacje

Andrzej Stachura

Data publikacji:
05 lip 2024, godz. 09:43

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Stachura

Data aktualizacji:
05 lip 2024, godz. 09:43