Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 29/2024 w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego Jelcz typ 004 (Jelcz 325) oraz powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 29/2024
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 3 lipca 2024 r.

w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego Jelcz typ 004 (Jelcz 325) oraz powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.609 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu pisemnego ofertowego samochód specjalny pożarniczy Jelcz typ 004 (Jelcz 325), rok produkcji 1989, o numerze rejestracyjnym  SCA 245B,  stanowiący własność Gminy Widuchowa.

§ 2.  1. Ustala się cenę minimalną sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego, o którym mowa w § 1, na kwotę 35 000.00 zł brutto.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu, o którym mowa w § 1, dotyczące w szczególności ceny minimalnej oraz warunków przystąpienia do przetargu określone zostały w Ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję Przetargową w składzie:
1) Mariusz Gralak - przewodniczący komisji;
2) Mirella Dziwińska - członek;
3) Marta Kowalska-Cirkosz - członek;
4) Wojciech Kiedos - członek.

§ 4. Zadaniem komisji przetargowej będzie przeprowadzenie przetargu i sporządzenie protokołu z przebiegu przetargu.

§ 5. Pojazd zostanie wydany nabywcy po wpłacie pełnej kwoty wynikającej z przetargu na konto bankowe Gminy Widuchowa i po zawarciu umowy sprzedaży.

§ 6. Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl, www.widuchowa.pl i portalu społecznościowym https://www.facebook.com/GminaWiduchowa/

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zał do z29-24 (PDF, 987.04Kb) 2024-07-03 15:49:29 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
03 lip 2024

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
03 lip 2024, godz. 15:49

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Stachura

Data aktualizacji:
05 lip 2024, godz. 09:44