Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży rok 2022 2022-01-14 10:41:23
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży rok 2021 2021-01-07 14:43:36
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży rok 2020 2020-07-29 08:36:21
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży rok 2019 2019-09-19 08:33:20
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży rok 2018 2018-02-06 09:24:52
Wykaz nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki 231 i 232 położonych w obr. Widuchowa 2 oraz działki nr 705/5 położonej obr. Ognica, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-11-27 14:57:18
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 2 przy ul. Widuchowskiej w Krzywinie wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem 1753/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 922 obr. Krzywin przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 2017-09-12 09:32:08
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 7 w Rynicy wraz z udziałem w działce gruntu przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 2017-07-25 10:05:18
Wykaz nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki 477/5, 477/4 położonych w obr. Widuchowa 2 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-07-10 09:44:59
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 2 przy ul. Widuchowskiej w Krzywinie wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem 2359/10000 części w częściach wspólnych budynków i działkach gruntu nr 922 obr. Krzywin przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Gminy Widuchowa. 2017-07-03 09:42:56
Wójt Gminy Widuchowa informuje, że prostuje się zapis w wykazie lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 29 przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 381/2 obręb Widuchowa 2 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 2017-02-22 09:24:14
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 29 przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 2017-01-30 09:46:32
Wykaz nieruchomości zabudowanej nr 204/19 obr. Lubicz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz nieruchomości nr 633 i 597 obr. Krzywin, nr 89 obr. Żarczyn przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych. 2016-12-05 09:21:03
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 30 przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 2016-08-26 14:19:40
Wykaz nieruchomości niezabudowanych nr 31, 38, 44 położonych w obrębie Lubicz przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 2016-07-26 11:00:44
Wykaz nieruchomości niezabudowanej nr 226 obręb Żarczyn przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2016-07-26 11:00:06
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 7 w Rynicy wraz udziałem 455/1000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 68/9 obr. Rynica przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-06-27 08:44:49
Wykaz nieruchomości zabudowanych oznaczonych jako działki nr 416/2, 416/3 i 417 położonych w obrębie Krzywin przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego. 2016-06-27 08:44:21
Wójt Gminy Widuchowa informuje, że prostuje błąd pisarski w wykazie nieruchomości niezabudowanych nr 655 obręb Krzywin, nr 56 i 224 obręb Żarczyn i nr 8,50,56,65 obręb Lubicz przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, podanego do publicznej wiadomości w dniach od 19.04.2016 r. do 10.05.2016 r. 2016-05-16 08:39:18
Wójt Gminy Widuchowa informuje, że prostuje błąd pisarski w wykazie lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 50 w Ognicy wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 705/10 obręb Ognica przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, podanego do publicznej wiadomości w dniach od 9.02.2016 r. do 1.03.2016 r. 2016-05-16 08:38:43
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 8 przy ulicy Żeromskiego w Widuchowej przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 2016-04-29 11:09:54
Wykaz nieruchomości niezabudowanych nr 655 obręb Krzywin, nr 56 i 224 obręb Żarczyn i nr 8, 50, 56, 65 obręb Lubicz przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 2016-04-19 09:25:08
Wykaz nieruchomości zabudowanych nr 197/3,197/4,197/5 położonych w obrębie Lubicz i nr 109 położonej w obrębie Marwice przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-04-19 09:24:40
Wykaz nieruchomości niezabudowanych nr 140 i 141 położonych w obrębie Dębogóra przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-04-19 09:24:02
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 50 w Ognicy wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 705/10 obręb Ognica przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2016-02-08 10:59:23
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 budynku nr 1A w Widuchowej przy ul. Grunwaldzkiej przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste udziału w działce gruntu nr 299 położonej w obrębie Widuchowa 2. 2015-12-14 13:07:42
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 124/3 o pow. 0,0532 ha położonej w obr. Widuchowa 2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-10-21 10:06:26
Wykaz lokali mieszkalnych nr 1,3 i 4 w budynku nr 50 w Ognicy wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 705/10 obręb Ognica przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-07-16 10:44:39
Wójt Gminy Widuchowa informuje, że prostuje błąd pisarski w wykazie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 172/5 położonej w obrębie Dębogóra oraz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 466/1 położonej w obrębie Ognica przeznaczonych do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, podanego do publicznej wiadomości w dniach od 20.04.2015 r. do 11.05.2015 r. 2015-05-21 10:41:09
Wykaz lokali mieszkalnych nr 4 w budynku nr 29, nr 1 i nr 2 w budynku 30 przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 2015-04-20 14:37:00
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 172/5 położonej w obr. Dębogóra oraz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 466/1 położonej w obr. Ognica przeznaczonych do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-04-20 14:24:44
Wykaz udział 833/10000 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej jako działka nr 291/3 obr. Żarczyn przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-03-31 10:09:46
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku nr 16 w Żarczynie wraz udziałem 929/10000 części w częściach wspólnych budynku i działkach gruntu nr 291/1 obr. Żarczyn przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-03-31 10:09:02
Wójt Gminy Widuchowa informuje, że prostuje błąd pisarski w podanej do publicznej wiadomości Informacji Wójta Gminy Widuchowa o wywieszeniu wykazu do sprzedaży nieruchomości w dniach od 26.11.2014 r. do 17.12.2014 r. 2015-01-20 11:15:23
Wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 42e w Lubiczu, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy , oznaczonej jako działka nr 204/14 obr. Lubicz. 2014-11-26 14:57:24
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka gruntu nr 516 położonej w obr. Żelechowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców wsi Żelechowo. 2014-11-26 14:56:49
Wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-09-16 13:40:41
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 262/26 położonej w obr. Lubicz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców wsi Lubicz. 2014-09-16 13:40:16
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 512/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Żelechowo gmina Widuchowa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2014-09-15 13:42:00
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 19 w Kłodowie wraz pomieszczeniem przynależnym i udziałem 1493/10000 części w częściach wspólnych budynków i działkach gruntu nr 144/6 i 144/5 obr. Kłodowo przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców wsi Kłodowo. 2014-06-11 15:14:04
Wykaz nieruchomości zabudowanej w udziale 2500/10000 części w częściach wspólnych budynku gospodarczego i działce gruntu nr 169/3 położonej w obr. Żelechowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców wsi Żelechowo. 2014-04-23 08:04:06
Wykaz do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału 2497/10000 części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 705/10 położonej w Ognicy 2014-03-20 10:05:24
Wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w Widuchowej obręb Widuchowa 2 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-03-20 10:04:40
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 262/19 położonej w obr. Lubicz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców wsi Lubicz. 2014-01-10 10:46:56
Wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 42d w Lubiczu, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, oznaczonej jako działka nr 204/7 obr. Lubicz. 2013-12-13 15:01:16
Wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2013-10-31 13:47:44
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 124/3 o pow. 0,0532 ha położonej w obr. Widuchowa 2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2013-08-01 14:42:37
Wykaz nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki 477/5, 479, 480 położonych w obr. Widuchowa 2 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2013-07-23 14:51:22
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 2/12 położonej w obr. Lubicz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców wsi Lubicz. 2013-07-01 13:25:44
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 457 o pow. 0,02 ha położonej w obrębie Ognica przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia. 2013-05-16 08:52:28
Wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w Widuchowej przy ul. Żwirowej obręb ewidencyjny Widuchowa 2 gmina Widuchowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2013-01-23 08:01:16
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 526/1 położonej w Widuchowej przy ul. Wodnej obręb ewidencyjny Widuchowa 2 gmina Widuchowa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2013-01-23 08:00:27
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 166 położonej w obrębie ewidencyjnym Marwice gmina Widuchowa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2013-01-23 07:59:36
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 50,80 m2 w budynku nr 2 w Bolkowicach wraz z udziałem w 2488/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu 1/44 o pow. 0,0497 ha położonej w obrębie Bolkowice gm. Widuchowa przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-11-05 07:40:37
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 466/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Ognica gm. Widuchowa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2012-08-27 13:32:42
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 413/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywin gm. Widuchowa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-08-27 13:31:53
Wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 57 położonej w obrębie ewidencyjnym Rynica gm. Widuchowa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-08-27 13:30:59
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 62,80 m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 19,50 m2 budynku nr 5 w m. Wilcze i udziałem w 4463/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu 31 o pow. 0,3918 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Żarczyn gm. Widuchowa przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-08-27 13:24:42
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 33,23 m 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Widuchowej przy ul. Żeromskiego 1 i udziałem w 1743/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu 714/1 o pow. 0,1190 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 2 gm. Widuchowa przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-08-27 13:23:37
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 46,83 m 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Widuchowej przy ul. Żeromskiego 1 i udziałem w 1915/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu 714/1 o pow. 0,1190 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 2 gm. Widuchowa przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-08-27 13:22:33
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 43,73 m 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Widuchowej przy ul. Żeromskiego 1 i udziałem w 1670/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu 714/1 o pow. 0,1190 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 2 gm. Widuchowa przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-08-27 13:21:30
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 58,72 m 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Widuchowej przy ul. Żeromskiego 1 i udziałem w 2952/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu 714/1 o pow. 0,1190 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 2 gm. Widuchowa przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-08-27 13:20:15
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 4 w Widuchowej przy ul. Grunwaldzkiej wraz z działką gruntu nr 482 w udziale 187/1000 położonej w obrębie Widuchowa 2 gm. Widuchowa przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-07-16 10:25:09
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 29/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Polesiny gm. Widuchowa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-06-06 08:06:00
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 416/4 położonej w obrębie Krzywin gm. Widuchowa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej . 2012-04-30 14:53:58
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 37,10 m 2 w budynku nr 58 w Lubiczu wraz z udziałem w 1112/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu 262/4 o pow. 0,0680 ha położonej w obrębie Lubicz gm. Widuchowa przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-04-30 14:53:28
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 118/4 położonej w obrębie Widuchowa 2 gm. Widuchowa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-04-30 14:53:03
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 76 położonej w obrębie Marwice gm. Widuchowa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . 2012-04-30 14:52:28
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 7 w Bolkowicach, lokalu nr 3 w budynku nr 12 w Bolkowicach oraz lokalu nr 1 w budynku nr 7 przy ulicy Drzewiarzy w Krzywinie przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej . 2011-12-28 08:28:05
Wykaz udziału 1/2 w nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 456/2 położonej w obr. Krzywin przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz innego współwłaściciela. 2011-11-15 12:39:18
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku nr 58 w Lubiczu wraz z udziałem w 1388/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 262/4położonej w obr. Lubicz przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej . 2011-11-15 12:37:35
Wykaz nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki 477/4 i 477/5 położonych w obr. Widuchowa 2 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-07-19 10:44:35
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 291/3 o pow. 0,1670 ha położonej w obrębie Widuchowa 2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2011-07-19 10:44:24
Wykaz nieruchomości zabudowanej w udziale 833/10000 części w częściach wspólnych budynku gospodarczego i działce gruntu nr 291/3 położonej w obrębie Żarczyn przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców wsi Żarczyn. 2011-07-15 07:42:32
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku nr 16 w Żarczynie usytuowanego na działce nr 291/1 obręb Żarczyn przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców wsi Żarczyn. 2011-07-15 07:42:08
Wykaz lokali mieszkalnych nr 5,6,7 i 8 w budynku nr 50 w Ognicy wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 705/10 obręb Ognica przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-06-08 12:32:55
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 173/3 o pow. 0,0422 ha położonej w obrębie Żarczyn przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2011-04-26 08:29:41
Wykaz nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 134/1, 135,136 położonych w obr. Widuchowa 2 przeznaczonych do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-04-11 14:30:47
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 12 budynku nr 38A w Widuchowej przy ul. Grunwaldzkiej przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste udziału w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 145 położonej w obr. Widuchowa 2. 2011-04-11 14:04:11
Wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-02-02 09:01:25
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 44/3 o pow. 0,0617 ha położonej w obrębie Widuchowa 2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2010-11-17 13:04:22
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 8 przy ulicy Żeromskiego w Widuchowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem 5274/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 711 obr. Widuchowa 2 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2010-11-10 14:10:47
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 budynku nr 41 w Rynicy przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste udziału w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 109/2 położonej w obr. Rynica. 2010-11-10 14:08:08
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku nr 2 przy ulicy Podgórnej w Widuchowej wraz z udziałem 97/1000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 286 obr. Widuchowa 2 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2010-11-10 14:07:49
Wykaz lokalu użytkowego w budynku nr 37a przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej wraz z udziałem w 36/1000 części w częściach wspólnych budynku oraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste udziału 36/1000 części w działce gruntu nr 150 obręb Widuchowa 2 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego . 2010-10-04 14:52:11
Wykaz Udziału 1/3 w nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 154/2 położonej w obr. Kłodowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz innego współwłaściciela 2010-08-10 13:28:46
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 158/7 położonej w obr. Dębogóra przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2010-08-10 13:27:52
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 14 w Marwicach wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w 170/1000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 205/3 obr. Marwice przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 2010-06-28 10:45:09
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 29/3 położonej w obrębie Polesiny przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-06-28 10:44:39
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 49 położonej w obrębie Kłodowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-06-28 10:43:54
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 478 położonej w obr. Widuchowa 2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-05-21 10:42:13
Wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 16a w Rynicy, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, oznaczonej jako działka nr 60/5 obręb Rynica. 2010-05-10 07:45:15
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku nr 16 w Żarczynie wraz z udziałem w 947/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 291/1 obr. Żarczyn przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2010-05-10 07:44:07
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 412/2 o pow. 0,0027 ha położonej w obr. Ognica przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2010-03-25 15:05:27
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 6 budynku nr 38A w Widuchowej przy ul. Grunwaldzkiej przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste udziału w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 145 położonej w obr. Widuchowa 2. 2010-02-16 14:24:11
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 9 budynku nr 38A w Widuchowej przy ul. Grunwaldzkiej przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste udziału w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 145 położonej w obr. Widuchowa 2. 2010-02-16 14:24:01
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 516/2 położonej w obr. Widuchowa 2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-01-26 13:17:23
Wykaz nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych stanowiących zespół dworsko- parkowy w skład którego wchodzą działki nr 21/2,21/3,21/8,21/9,21/18,21/19,21/20 położone w obr. Dębogóra przeznaczone do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-01-15 09:05:47
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 4 budynku nr 38b w Widuchowej przy ul. Grunwaldzkiej przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste udziału w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 145 położonej w obr. Widuchowa 2. 2010-01-15 09:05:14
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 496 położonej w obr. Widuchowa 2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-01-15 09:04:45
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 454 o pow. 0,0569 ha położonej w obr. Widuchowa 2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2010-01-15 09:04:19
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym nr 8a w Polesinach wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem 6734/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 29/4 obr. Polesiny przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2009-12-11 07:30:59
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym nr 8a w Polesinach wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem 3266/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 29/4 obr. Polesiny przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2009-12-11 07:30:26
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 60/3 położonej w obr. Rynica przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2009-12-11 07:29:58
Wykaz lokalu użytkowego w budynku nr 37a przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej wraz z udziałem w 36/1000 części w częściach wspólnych budynku oraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste udziału 36/1000 części w działce gruntu nr 150 obr. Widuchowa 2 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2009-06-18 08:34:24
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 14 w Marwicach wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w 152/1000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 205/3 obr. Marwice przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 2009-05-15 15:05:19
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 1 przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi piwnicą i budynkiem gospodarczym oraz udziałem w 5160/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 375 obr. Widuchowa 2 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 2009-05-15 15:04:53
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 3 budynku nr 2 Widuchowa - Stacja przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste udziału 161/1000 części w działce gruntu nr 58 położonej w obr. Widuchowa 3. 2009-05-15 15:04:18
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 21 przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą oraz udziałem w 2249/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 383/2 obr. Widuchowa 2 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2009-05-15 15:03:47
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 445/12 o pow. 0,0648 ha położonej w obr. Krzywin przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2009-05-15 15:02:56
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 233/2 położonej w obr. Dębogóra przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2009-05-15 15:02:24
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 319/2 o pow. 0,0267 ha położonej w obr. Widuchowa 2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2009-04-16 14:46:30
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 21 przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą oraz udziałem w 1862/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 383/2 obr. Widuchowa 2 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 2009-03-23 11:58:09
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 204/13 położonej w obr. Lubicz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2009-03-23 11:57:04
Wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 40 w Lubiczu, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, oznaczonej jako działka nr 161 obr. Lubicz. 2009-03-23 11:56:33
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 budynku nr 41 w Rynicy przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicą i pomieszczeniem gospodarczym oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste działki gruntu nr 109/2 położonej w obr. Rynica w udziale 3734/10000 części. 2009-01-07 14:16:18
Wykaz nieruchomości zabudowanej w udziale 2500/10000 części w częściach wspólnych budynku gospodarczego i działce gruntu nr 169/3 położonej w obr. Żelechowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców wsi Żelechowo. 2008-11-21 14:49:06
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 78a w Żelechowie wraz z udziałem w 2500/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 169/4 obr. Żelechowo przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2008-11-21 14:48:30
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 447/4 położonej w obr. Widuchowa 2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-11-03 12:00:47
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 183/1 położonej w obr. Lubicz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-10-16 08:13:19
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 173/4 położonej w obr. Lubicz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców wsi Lubicz. 2008-10-16 08:12:40
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 3 budynku nr 38A w Widuchowej przy ul. Grunwaldzkiej przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste udziału w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 145 położonej w obr. Widuchowa 2 2008-09-24 11:20:09
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 477/5 położonej w obr. Widuchowa 2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-09-24 11:19:06
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 477/4 położonej w obr. Widuchowa 2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-09-24 11:17:30
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 173/5 położonej w obr. Lubicz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-09-24 11:16:49
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 124/3 o pow. 0,0532 ha położonej w obr. Widuchowa 2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2008-09-24 11:15:38
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 16 w Żarczynie wraz z udziałem w 729/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 291/1 obr. Żarczyn przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2008-08-13 09:09:57
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 41 w Rynicy przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w 34/100 części w częściach wspólnych budynku gospodarczego oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste działki gruntu nr 109/1 obr. Rynica w udziale 34/100 części 2008-08-13 09:05:15
Wykaz nieruchomości zabudowanej w udziale 833/10000 części w częściach wspólnych budynku gospodarczego i działce gruntu nr 291/3 obr. Żarczyn przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców wsi Żarczyn 2008-08-13 09:00:11
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 2/12 obr. Lubicz przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców wsi Lubicz 2008-08-13 08:50:05
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 262/26 położonej w obr. Lubicz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców wsi Lubicz. 2008-06-11 11:15:44
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 262/14 położonej w obr. Lubicz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców wsi Lubicz. 2008-06-11 11:14:26
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 59 w Lubiczu wraz z udziałem w 1112/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 262/5położonej w obr. Lubicz przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2008-06-11 11:12:27
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku nr 57 w Lubiczu wraz z udziałem w 1388/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 262/3 obr. Lubicz przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2008-06-11 11:11:33
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 42 w Marwicach wraz z udziałem w 532/1000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 112/1 obr. Marwice przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2008-06-11 11:10:54
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku nr 32 w Lubiczu wraz z udziałem w 1388/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 2/4 obr. Lubicz przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2008-06-11 11:09:35
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 32 przy w Lubiczu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 2/4 obr. Lubicz przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2008-06-11 11:09:03
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 7 w Bolkowicach wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w 3039/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 1/34 obr. Bolkowice przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2008-06-11 11:08:28
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 2/10 położonej w obr. Lubicz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców wsi Lubicz. 2008-06-11 11:06:56
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 2/7 położonej w obr. Lubicz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców wsi Lubicz. 2008-06-11 11:06:21
Wykaz lokalu użytkowego w budynku nr 14 w Marwicach wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w 391/1000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 205/3 obr. Marwice przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców wsi Marwice. 2008-06-11 11:05:36
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 68/8 położonej w obr. Rynica przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-03-31 14:16:22
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 68/7 położonej w obr. Rynica przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-03-31 14:16:05
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 202/3 o pow. 0,0854 ha położonej w obr. Marwice przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-02-22 09:26:17
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 478 położonej w obr. Widuchowa 2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-02-01 10:38:03
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 6 w Czarnówku usytuowanego na działce nr 4/14 obr. Czarnówko przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców wsi Czarnówko. 2008-01-25 15:37:00
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 42 w Marwicach usytuowanego na działce nr 112/1 obr. Marwice przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców wsi Marwice 2008-01-02 09:11:22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku nr 38a w Widuchowej przy ul. Grunwaldzkiej przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste udziału w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 145 położonej w obr. Widuchowa 2. 2007-12-06 09:01:01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku nr 39 przy ul. Grunwaldzkiej w Widuchowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 142 obr. Widuchowa 2 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2007-12-06 09:00:05
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 112/2 o pow. 0,2550 ha położonej w obr. Marwice przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców wsi Marwice. 2007-10-24 10:36:50

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
18 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
24 paź 2007, godz. 10:35

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
24 paź 2007, godz. 10:36