Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykaz nieruchomości niezabudowanych nr 226, 231/1, 718 obr. Widuchowa 2, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

GNPP.6840.12.2022.IZW

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

WYKAZ

Nieruchomości niezabudowanych nr 226,231/1,718 obr. Widuchowa 2, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości według danych ewidencji gruntów

Powierzchnia nieruchomości

 

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym

Wysokość opłat i termin ich uiszczania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Uwagi

SZ1Y/00058911/6

dz. nr 718 obręb Widuchowa 2

0,0991 ha

Nieruchomość niezabudowana

47 000 zł Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym oraz niezbędnej infrastruktury technicznej

Wpłata jednorazowa, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność

Nie dotyczy

Jeżeli pierwszy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym cenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości jednak nie niższej niż 50 % wartości

SZ1Y/00058911/6

dz. nr 231/1obręb Widuchowa 2

0,0861 ha

Nieruchomość niezabudowana

46 000 zł Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz niezbędnej infrastruktury technicznej

Wpłata jednorazowa, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność

Nie dotyczy

Jeżeli pierwszy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym cenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości jednak nie niższej niż 50 % wartości

SZ1Y/00058911/6

dz. nr 226 obręb Widuchowa 2

0,1037 ha

Nieruchomość niezabudowana

53 000 zł Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz niezbędnej infrastruktury technicznej

Wpłata jednorazowa, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność

Nie dotyczy

Jeżeli pierwszy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym cenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości jednak nie niższej niż 50 % wartości

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć wnioski w okresie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniach od 24.06.2022 r. do 15.07.2022 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
24 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
24 cze 2022, godz. 10:47

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
24 cze 2022, godz. 10:47