Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykaz części nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 5/3 położonej w obrębie Czarnówko, przeznaczonej do wydzierżawienie na okres do 3 lat

GNG. 6845.52.2022.IZW

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

WYKAZ

części nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 5/3 położonej w obrębie Czarnówko, przeznaczonej do wydzierżawienie na okres do 3 lat

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości według danych ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wysokość stawki czynszu dzierżawczego

Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego

Zasady aktualizacji stawki czynszu dzierżawnego

Informacje o przeznaczeniu

Termin zagospodarowania nieruchomości

Uwagi

SZ1Y/00034454/0

Część działki nr 5/3 o pow. 2 m2 obr. Czarnówko

Nieruchomość zabudowana

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Wg ewidencji nieruchomość oznaczona symbolem –Bi

34,03 zł za 1 m2 miesięcznie + 23% VAT

Do 10-go dnia każdego miesiąca

Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz w roku w oparciu o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wykorzystanie na posadowienie dwóch kontenerów do zbiórki odzieży używanej

Nie dotyczy

Wnioski można składać w terminie 21 dni od dnia 24.06.2021 r.

 

 

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniach od 24.06.2022 r. do 15.07.2022 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
24 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
24 cze 2022, godz. 10:43

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
24 cze 2022, godz. 10:44