Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wójta Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.08.2006r. została wydana Decyzja Wójta Gminy Widuchowa znak: GNG 7627/1/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122, w miejscowości Żarczyn dla działek w obrębie Żarczyn 105/7, 124/1, 123/1, 126/2, 149/2, 148/2, 143/3, 293/4, 147/1, 146/2, 145/1, 172/1, 139/1, 173/1, 171/1, 105/5, 212/7, 212/4, 213/7, 213/4, 220/10, 220/8, 105/3,203/2, 105/1, 214/3


Widuchowa, 2006-08-24

GNG: 7627/ 1/06

Obwieszczenie
Wójta Gminy Widuchowa

Na podstawie art. 10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. poz. 1071 z późn zm.), zgodnie z art.19 ust.2 pkt 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902)

podaję do publicznej wiadomości,

że w dniu 24.08.2006r. została wydana Decyzja Wójta Gminy Widuchowa znak: GNG 7627/1/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122, w miejscowości Żarczyn dla działek w obrębie Żarczyn 105/7, 124/1, 123/1, 126/2, 149/2, 148/2, 143/3, 293/4, 147/1, 146/2, 145/1, 172/1, 139/1, 173/1, 171/1, 105/5, 212/7, 212/4, 213/7, 213/4, 220/10, 220/8, 105/3,203/2, 105/1, 214/3,203/1, 105/2, od km.0+000,00km do km 0+887(kilometracja lokalna).
Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pok. nr 26 w godz. w pon. od 800 do 1600 od wtorku do piątku od 700do 1500, w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.
Od niniejszej decyzji Strony postępowania administracyjnego mają prawo złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, ul Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia poprzez obwieszczenie.

Decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach.

Wójt Gminy Widuchowa
mgr inż. Michał Lidwin


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
24 sie 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
24 sie 2006, godz. 14:17

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-