Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wójt Gminy Widuchowa zawiadamia wszystkie Strony, że zostały zebrane dowody w ramach przeprowadzonego postępowania w zakresie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Przebudowa dróg leśnych w Nadleśnictwie Chojna".


Widuchowa, 2013-10-18

GNG:6220.3.2013

Zawiadomienie
Wójta Gminy Widuchowa

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14. 06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.),

Zawiadamia się wszystkie Strony

że zostały zebrane dowody w ramach przeprowadzonego postępowania w zakresie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa dróg leśnych w Nadleśnictwie Chojna, które obejmują:

1. Przebudowę drogi leśnej w L. Widuchowa o długości ok. 1290 mb. położonej na działkach nr 10, 17, 27, 28/2 w obrębie ewidencyjnym Krzywin Gm. Widuchowa
2. Przebudowę drogi leśnej w L. Widuchowa o długości ok. 980 mb. położonej na działkach nr 2, 1, 6, 5 w obrębie ewidencyjnym Krzywin Gm. Widuchowa.
3. Przebudowę drogi leśnej w L. Widuchowa o długości ok. 2 350 mb. położonej na działkach nr 232, 233 w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 1 oraz na działkach nr 9, 8, 7, 12, 11, 10 w obrębie ewidencyjnym Krzywin Gm. Widuchowa.
4. Przebudowę drogi leśnej w L. Rynica i Krzywin o długości ok. 1690 mb. na działkach nr 90/3, 116, 115, 114/2 w obrębie ewidencyjnym Krzywin Gm. Widuchowa.”.

Ponadto informuję, iż w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym organ jest zobowiązany umorzyć przedmiotowe postępowanie w drodze odrębnej decyzji.
Strony postępowania mogą zapoznać się z całym materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie i w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą wnieść ewentualne uwagi i wnioski. Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pok. nr 25 od pon.-pt. w godzinach od 800 do 1500, w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.

 

 

Do wiadomości:
1. Nadleśnictwo Chojna, ul. Szczecińska 36, 74-500 Chojna
2. Biprolas Biuro Studiów i Projektów Leśnictwa sp. z o.o.
ul. Gdańska 112, 90-508 Łódź
3. a/a


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
21 paź 2013

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
21 paź 2013, godz. 09:00

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
21 paź 2013, godz. 09:01