Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wójt Gminy Widuchowa zawiadamia o wydaniu w dniu 02.06.2006r. Postanowienia o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 122, w miejscowości Żarczyn...


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami)

Zawiadamiam

o wydaniu w dniu 02.06.2006r. Postanowienia Wójta Gminy Widuchowa o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na:
-przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122, w miejscowości Żarczyn dla działek w obrębie Żarczyn 105/7, 124/1, 123/1, 126/2, 149/2, 148/2, 143/3, 293/4, 147/1, 146/2, 145/1, 172/1, 139/1, 173/1, 171/1, 105/5, 212/7, 212/4, 213/7, 213/4, 220/10, 220/8, 105/3,203/2, 105/1, 214/3,203/1, 105/2, inwestorem którego jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pismem z dnia 09.01.2006 r. wystąpił Zakład Produkcyjno-Usługowo- Handlowy, „DRO- BUD” Jerzy Wiśniewski, ul. Fr. Bartosza 12,77-400 Złotów, działając z upoważnienia Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Stronom postępowania przysługuje wniesienie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia postanowienia poprzez publiczne ogłoszenie.

Za termin doręczenia uznaje się 14 dni od daty podania do wiadomości poprzez obwieszczenie.

Z postanowieniem można się zapoznać w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, w pokoju nr 25 Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa w poniedziałek od w godz. od 800 do 1600, od wtorku do piątku od 700do 1500.

Jednocześnie na podstawie art. 19 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami), informuję o zamieszczeniu ww. postanowienia w publicznie dostępnym wykazie danych o postanowieniach.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
02 cze 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
02 cze 2006, godz. 11:59

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
02 cze 2006, godz. 11:59