Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr XXXIII/344/2010 w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Widuchowa na 2011 r.


UCHWAŁA Nr XXXIII/344/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 9 września 2010 roku

w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Widuchowa na 2011 r.

Na podstawie art.6 ust.6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U.z 2007r., Nr 125, poz.874 , Nr 176, poz.1238, Nr 192, poz.1381, z 2008r. Dz.U. Nr 218, poz.1391, Nr 234, poz.1574, Nr 227, poz.1505, z 2009r. Nr 18,poz.97, Nr 31, poz.206, Nr 86, poz.720, Nr 98, poz.817, z 2010r. Nr 43, poz.246) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się liczbę nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Widuchowa na 2011 r. w ilości 6.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/344/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 9 września 2010 r.

Rada Gminy Widuchowa na podstawie art.6 ust.6 ustawy z dnia 6 września 2001r.o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r.Nr 125, poz.874 ) zobowiązana jest do określenia na dany rok kalendarzowy , nie później niż do dnia 30 listopada roku poprzedniego, liczbę przeznaczonych do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Widuchowa.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
13 wrz 2010

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
13 wrz 2010, godz. 08:09

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
13 wrz 2010, godz. 08:09