Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr XXXII/334/2010 w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Widuchowa na 2010 r.


 

UCHWAŁA Nr XXXII/334/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 23 czerwca 2010 roku

w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Widuchowa na 2010 r.

Na podstawie art.6 ust.6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.z 2007r., Nr 125, poz.874 , Nr 176,poz.1238,Nr 192,poz.1381, z 2008r.Dz.U Nr 218, poz.1391, Nr 234,poz.1574, Nr 227,poz.1505, z 2009r.Nr 18,poz.97, Nr 31,poz.206, Nr 86, poz.720, Nr 98, poz.817, z 2010r. Nr 43,poz.246) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się liczbę nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Widuchowa na 2010 r. w ilości 5.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

  

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/334/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 czerwca 2010 r.

Rada Gminy Widuchowa na podstawie art.6 ust.6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r.Nr 125, poz.874 ) zobowiązana jest do określenia na dany rok kalendarzowy , nie później niż do dnia 30 listopada roku poprzedniego, liczbę przeznaczonych do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Widuchowa.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
28 cze 2010

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
28 cze 2010, godz. 11:49

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
28 cze 2010, godz. 13:08