5281 Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (GNPP) | BIP - Urząd Gminy Widuchowa
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (GNPP)

Kierownik Referatu - mgr inż. Izabela Ziemska-Walczak - zakres spraw: prowadzenie spraw dotyczących zarządu i obrotu zasobami gruntów i budynków wchodzących w skład mienia komunalnego, prowadzenie spraw dotyczących podziału nieruchomości oraz przeznaczenia gruntów pod budownictwo, zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości, rozgraniczanie nieruchomości, wydawanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprawy związane z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych,  przyjmowanie zeznań świadków.

Podinspektor Karolina Czyż –  prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, prowadzenie postępowań dotyczących decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, sprawy związane z nazewnictwem miejscowości, ulic, placów, mostów oraz numeracji porządkowej.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Stachura

Data wytworzenia:
27 wrz 2016

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
18 maj 2022, godz. 21:30

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Stachura

Data aktualizacji:
18 maj 2022, godz. 21:30