396 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY | BIP - Urząd Gminy Widuchowa
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
PROWADZONY PRZEZ GMINĘ WIDUCHOWA

 

 

Rejestr prowadzony jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury prowadzona jest elektroniczna księga rejestrowa.

Dane zawarte w rejestrze udostępniane są przez:
1. Otwarty dostęp do zawartości rejestru przez stronę BIP organizatora,
2. Wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis z rejestru może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonywanych w rejestrze.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej odbywa się na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

Składający wniosek może uiszczać opłatę wpłacając na konto bankowe. Numer rachunku: 82 9377 0000 0200 0244 2002 0001

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury, które znajdują się w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, pok. ( I piętro), tel. 91/34 167 255.

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ WIDUCHOWA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Numer wpisu do rejestru

Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów

Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu

Skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Oznaczenie podmiotu,
z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Akt
o utworzeniu instytucji kultury

Akt o nadaniu statutu
instytucji kultury

1.

30.12.2005 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Widuchowej

 

Widuchowa,
ul. Barmima III 1

Gmina Widuchowa

 

 

Uchwała Nr XXVII/231/2005 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Widuchowej. (Dz. Urz. Woj. Zach Nr 87, poz. 1789
z 10.11.2005 r.

 

 

= = = KSIĘGA REJESTROWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ = = =

Dokument do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
19 kwi 2016

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
19 kwi 2016, godz. 09:03

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
27 maj 2022, godz. 14:24