Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
PROWADZONY PRZEZ GMINĘ WIDUCHOWA

 

 

Rejestr prowadzony jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury prowadzona jest elektroniczna księga rejestrowa.

Dane zawarte w rejestrze udostępniane są przez:
1. Otwarty dostęp do zawartości rejestru przez stronę BIP organizatora,
2. Wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis z rejestru może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonywanych w rejestrze.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej odbywa się na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

Składający wniosek może uiszczać opłatę wpłacając na konto bankowe. Numer rachunku: 82 9377 0000 0200 0244 2002 0001

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury, które znajdują się w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, pok. ( I piętro), tel. 91/34 167 255.

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ WIDUCHOWA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Numer wpisu do rejestru

Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów

Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu

Skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Oznaczenie podmiotu,
z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Akt
o utworzeniu instytucji kultury

Akt o nadaniu statutu
instytucji kultury

1.

30.12.2005r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Widuchowej

 

Widuchowa,
ul. Barmima III 1

Gmina Widuchowa

 

 

Uchwała Nr XXVII/231/2005 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Widuchowej. (Dz. Urz. Woj. Zach Nr 87, poz. 1789
z 10.11.2005 r.

Dokument do pobrania:

= = = KSIĘGA REJESTROWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ = = =


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
19 kwi 2016

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
19 kwi 2016, godz. 09:03

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Stachura

Data aktualizacji:
05 wrz 2023, godz. 14:22