Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Prawo miejscowe z 2022 roku

L.p.

Nr uchwały

Przedmiot regulacji

Data podjęcia

Poz. w Dz. Urzęd. oraz data ogłoszenia

1.

Nr XXXV/281/2022

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022.

25.01.2022 r.

poz.397
z 01.02.2022 r.

2.

Nr XXXVI/286/2022

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022.

22.02.2022 r.

poz. 881
z 01.03.2022 r.

3.

Nr XXXVI/287/2022

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty.

22.02.2022 r.

poz. 882
z 01.03.2022 r.

4.

Nr XXXVI/288/2022

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

22.02.2022 r.

poz. 883
z 01.03.2022 r.

5.

Nr XXXVII/289/2022

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022.

29.03.2022 r.

poz. 1608
z 06.04.2022 r.

6.

Nr XXXVII/290/2022

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Widuchowa.+

29.03.2022 r.

poz. 1645
z 07.04.2022 r.

7.

Nr XXXVII/291/2022

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa na 2022 rok.

29.03.2022 r.

poz. 1628
z 06.04.2022 r.

8.

Nr XXXVII/296/2022

w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Widuchowa Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

29.03.2022 r.

poz. 1646
z 07.04.2022 r.

9.

Nr XXXVIII/298/2022

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022.

07.04.2022 r.

poz. 1800
z 13.04.2022 r.

10.

Nr XXXIX/300/2022

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022.

10.05.2022 r.

poz.2385
z 24.05.2022 r.

11.

Nr XXXIX/303/2022

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Żelechowo i Kiełbice, obręb Żelechowo, gm. Widuchowa.

10.05.2022 r.

poz. 2323
z 19.05.2022 r.

12.

Nr XXXIX/304/2022

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilcze i Żarczyn, obręb Żarczyn, gm. Widuchowa.

10.05.2022 r.

poz. 2322
z 19.05.2022 r.

13.

Nr XL/312/2022

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022.

28.06.2022 r.

poz. 3078
z 06.07.2022 r.

14.

Nr XL/313/2022

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Widuchowa.

28.06.2022 r.

poz. 3079
z 06.07.2022 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
22 lip 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
22 lip 2022, godz. 13:16

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
22 lip 2022, godz. 13:16