Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Prawo miejscowe z 2021 roku

 

L.p.

Nr uchwały

Przedmiot regulacji

Data podjęcia

Poz. w Dz. Urzęd. oraz data ogłoszenia

1.

Nr XXV/182/2021

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021.

26.01.2021 r.

poz. 649
z 09.02.2021 r.

2.

Nr XXV/188/2021

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Widuchowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

26.01.2021 r.

poz. 1033
z 09.03.2020 r.

3.

Nr XXVI/199/2021

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021.

23.03.2021 r.

poz. 1366
z 31.03.2021 r.

4.

Nr XXVI/202/2021

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty.

23.03.2021 r.

poz. 1369
z 31.03.2021 r.

5.

Nr XXVI/203/2021

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa na 2021 rok.

23.03.2021 r.

poz. 1731
z 27.04.2021 r.

6.

Nr XXVI/204/2021

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Widuchowa.

23.03.2021 r.

poz. 1732
z 27.04.2021 r.

7.

Nr XXVI/205/2021

w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.

23.03.2021 r.

poz. 1733
z 27.04.2021 r.

8.

Nr XXVI/206/2021

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z boisk piłkarskich znajdujących się na terenie Gminy Widuchowa.

23.03.2021 r.

poz. 1729
z 27.04.2021 r.

9.

Nr XXVI/207/2021

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Widuchowa.

23.03.2021 r.

poz. 1734
z 27.04.2021 r.

10.

Nr XXVI/208/2021

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Widuchowa.

23.03.2021 r.

poz. 1735
z 27.04.2021 r.

11.

Nr XXVI/209/2021

w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Widuchowa w roku szkolnym 2020/2021.

23.03.2021 r.

poz. 1736
z 27.04.2021 r.

12.

Nr XXVII/212/2021

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Dębogóra.

20.04.2021 r.

poz. 2173
z 20.05.2021 r.

13.

Nr XXVII/219/2021

zmieniającej uchwałę Nr XXVI/206/2021 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z boisk piłkarskich znajdujących się na terenie Gminy Widuchowa.

20.04.2021 r.

poz. 1730
z 27.04.2021 r.

14.

Nr XXVIII/220/2021

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021

25.05.2021 r.

poz. 2342
z 31.05.2021 r.

15.

Nr XXVIII/223/2021

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku

25.05.2021 r.

poz. 2686
z 17.06.2021 r.

16.

Nr XXVIII/224/2021

w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Widuchowa"

25.05.2021 r.

poz. 2407
z 02.06.2021 r.

17.

Nr XXIX/228/2021

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021

29.06.2021 r.

poz. 3031
z 05.07.2021 r.

18.

Nr XXIX/229/2021

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Kiełbicze"

29.06.2021 r.

poz. 3033
z 05.07.2021 r.

19.

Nr XXIX/231/2021

zmieniająca uchwałę Nr XXIV/174/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

29.06.2021 r.

poz. 3034
z 05.07.2021 r.

20.

Nr XXX/234/2021

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021

24.08.2021 r.

poz. 3742
z 01.09.2021 r.

21.

Nr XXX/237/2021

w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych

24.08.2021 r.

poz. 3744
z 01.09.2021 r.

22.

Nr XXX/239/2021

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Widuchowa w roku szkolnym 2021/2022

24.08.2021 r.

poz. 3745
z 01.09.2021 r.

23.

Nr XXX/238/2021

w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Widuchowa na lata 2021-2030”

24.08.2021 r.

poz. 3846
z 14.09.2021 r.

24.

Nr XXXI/240/2021

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021

28.09.2021 r.

poz. 4066
z 01.10.2021 r.

25.

Nr XXXI/241/2021

zmieniająca uchwałę Nr XXIV/174/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

28.09.2021 r.

poz. 4067
z 01.10.2021 r.

26.

Nr XXXII/244/2021

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021

26.10.2021 r.

poz. 4527
z 02.11.2021 r.

27.

Nr XXXII/245/2021

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

26.10.2021 r.

poz. 4528
z 02.11.2021 r.

28.

Nr XXXII/249/2021

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty

26.10.2021 r.

poz. 4530
z 02.11.2021 r.

29.

Nr XXXIII/252/2021

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021

30.11.2021 r.

poz. 5304
z 03.12.2021 r.

30.

Nr XXXIII/253/2021

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

30.11.2021 r.

poz. 5306
z 03.12.2021 r.

31.

Nr XXXIII/255/2021

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty.

30.11.2021 r.

poz. 5307
z 03.12.2021 r.

32.

Nr XXXIII/256/2021

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

30.11.2021 r.

poz. 5663
z 16.12.2021 r.

33.

Nr XXXIII/257/2021

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa.

30.11.2021 r.

poz. 5665
z 16.12.2021 r.

34.

Nr XXXIII/259/2021

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”.

30.11.2021 r.

poz. 5666
z 16.12.2021 r.

35.

Nr XXXIV/264/2021

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021.

28.12.2021 r.

poz.69
z 05.01.2022 r.

36.

Nr XXXIV/265/2021

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2022.

28.12.2021 r.

poz.70
z 05.01.2022 r.

37.

Nr XXXIV/267/2021

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022.

28.12.2021 r.

poz.71
z 05.01.2022 r.

38.

Nr XXXIV/268/2021

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

28.12.2021 r.

poz.72
z 05.01.2022 r.

39.

Nr XXXIV/277/2021

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Widuchowa.

28.12.2021 r.

poz.73
z 05.01.2022 r.

40.

Nr XXXIV/279/2021

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”.

28.12.2021 r.

poz.74
z 05.01.2022 r.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
26 kwi 2021

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
26 kwi 2021, godz. 12:38

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
11 sty 2022, godz. 11:01