Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Prawo miejscowe z 2020 roku

 

L.p.

Nr uchwały

Przedmiot regulacji

Data podjęcia

poz. w Dz. Urzęd. oraz data ogłoszenia

1.

Nr XIV/109/2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020.

09.01.2020r.

poz. 254
z 10.01.2020 r.

2.

Nr XIV/110/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty.

09.01.2020r.

poz. 255
z 10.01.2020 r.

3.

Nr XIV/111/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

09.01.2020r.

poz. 256
z 10.01.2020 r.

4.

Nr XV/112/2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020.

01.04.2020r.

poz.1824
z 09.04.2020 r.

5.

Nr XV/113/2020

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widuchowa.

01.04.2020r.

poz.1825
z 09.04.2020 r.

6.

Nr XV/114/2020

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa na 2020 rok.

01.04.2020r.

poz.2101
z 05.05.2020 r.

7.

Nr XV/115/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

01.04.2020r.

poz.2102
z 05.05.2020 r.

8.

Nr XV/116/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty.

01.04.2020r.

poz.1826
z 09.04.2020 r.

9.

Nr XV/117/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

01.04.2020r.

poz.1828
z 09.04.2020 r.

10.

Nr XV/118/2020

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane - na rok 2020.

01.04.2020r.

poz.2103
z 05.05.2020 r.

11.

Nr XV/123/2020

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

01.04.2020r.

poz.1818
z 08.04.2020 r.

12.

Nr XVI/125/2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020.

29.04.2020r.

poz.2252
z 11.05.2020 r.

13.

Nr XVI/126/2020

w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Widuchowa.

29.04.2020r.

poz.2253
z 11.05.2020 r.

14.

Nr XVII/129/2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020.

28.07.2020r.

poz.3747
z 07.08.2020 r.

15.

Nr XVIII/131/2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020.

20.08.2020r.

poz.4018
z 09.09.2020 r.

16.

Nr XX/139/2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020.

07.10.2020r.

poz.4432
z 08.10.2020 r.

17.

Nr XX/140/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty.

07.10.2020r.

poz.4433
z 08.10.2020 r.

18.

Nr XXI/149/2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020.

28.10.2020r.

poz.4843
z 04.11.2020 r.

19.

Nr XXI/151/2020

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

28.10.2020r.

poz.4844
z 04.11.2020 r.

20.

Nr XXI/152/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Widuchowa.

28.10.2020r.

poz.5235
z 26.11.2020 r.

21.

Nr XXI/153/2020

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/118/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane - na rok 2020.

28.10.2020r.

poz.5236
z 26.11.2020 r.

22.

Nr XXII/156/2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020.

24.11.2020r.

poz.5229
z 26.11.2020 r.

23.

Nr XXIII/159/2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 .

08.12.2020r.

poz.5584
z 11.12.2020 r.

24.

Nr XXIII/161/2020

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Widuchowa.

08.12.2020r.

poz.5746
z 18.12.2020 r.

25.

Nr XXIII/163/2020

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty.

08.12.2020r.

poz.5585
z 11.12.2020 r.

26.

Nr XXIII/164/2020

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

08.12.2020r.

poz.5587
z 11.12.2020 r.

27.

Nr XXIII/165/2020

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

08.12.2020r.

poz.5588
z 11.12.2020 r.

28.

Nr XXIV/169/2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020.

29.12.2020r.

poz.144
z 08.01.2021 r.

29.

Nr XXIV/171/2020

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2021.

29.12.2020r.

poz.145
z 08.01.2021 r.

30.

Nr XXIV/173/2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 .

29.12.2020r.

poz.146
z 08.01.2021 r.

31.

Nr XXIV/174/2020

w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

29.12.2020r.

poz.147
z 08.01.2021 r.

32.

Nr XXIV/175/2020

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

29.12.2020r.

poz.148
z 08.01.2021 r.

33.

Nr XXIV/181/2020

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

29.12.2020r.

poz.405
z 26.01.2021 r.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
03 lut 2020

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
03 lut 2020, godz. 11:45

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
26 kwi 2021, godz. 12:36