Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Prawo miejscowe z 2017 roku

 

L.p.

Nr uchwały

Przedmiot regulacji

Data podjęcia

Poz. w Dz. Urzęd. oraz data ogłoszenia

1.

Nr XVIII/210/2017

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

27.02.2017 r.

Poz. 1300
z 28.03.2017 r.

2.

Nr XVIII/218/2017

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa.

27.02.2017 r.

Poz. 1301
z 28.03.2017 r.

3.

Nr XIX/220/2017

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

27.03.2017 r.

Poz. 1874
z 04.05.2017 r.

4.

Nr XIX/221/2017

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Widuchowa, określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

27.03.2017 r.

Poz. 1444
z 06.04.2017 r.

5.

Nr XIX/222/2017

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Widuchowa zamieszkałych poza obwodami tych szkół, określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

27.03.2017 r.

Poz. 1445
z 06.04.2017 r.

6.

Nr XIX/223/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Widuchowej.

27.03.2017 r.

Poz. 1446
z 06.04.2017 r.

7.

Nr XIX/224/2017

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane - na rok 2017.

27.03.2017 r.

Poz. 1447
z 06.04.2017 r.

8.

Nr XIX/225/2017

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017.

27.03.2017 r.

Poz. 1427
z 05.04.2017 r.

9.

Nr XX/229/2017

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017.

29.05.2017 r.

Poz. 2542
z 05.06.2017 r.

10.

Nr XXI/235/2017

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017.

26.06.2017 r.

Poz. 2952
z 04.07.2017 r.

11.

Nr XXIII/242/2017

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017.

20.09.2017 r.

Poz. 3821
z 22.09.2017 r.

12.

Nr XXIII/247/2017

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa.

20.09.2017 r.

Poz. 3985
z 04.10.2017 r.

13.

Obwieszczenie Nr 1/2017

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Widuchowa.

20.09.2017 r.

Poz. 3822
z 22.09.2017 r.

14.

Nr XXIV/253/2017

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017.

23.11.2017 r.

Poz. 4979
z 01.12.2017 r.

15.

Nr XXIV/258/2017

w sprawie zmiany nazwy ulicy "Wopistów" na nazwę  „Szkolna” w miejscowości Widuchowa.

23.11.2017 r.

Poz. 5107
z 07.12.2017 r.

16.

Nr XXV/261/2017

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017.

28.12.2017 r.

Poz.291
z 09.01.2018 r.

17.

Nr XXV/262/2017

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2018.

28.12.2017 r.

Poz.344
z 10.01.2018 r.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
04 sie 2017

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
04 sie 2017, godz. 09:03

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
12 sty 2018, godz. 08:50