Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Prawo miejscowe z 2016 roku

Prawo miejscowe z 2016 r.

L.p.

Nr uchwały

Przedmiot regulacji

Data podjęcia

Poz. w Dz. Urzęd. oraz data ogłoszenia

1.

Nr XI/95/2016

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa.

02.03.2016 r.

Poz. 1160
z 14.03.2016 r.

2.

Nr XI/98/2016

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których Gmina Widuchowa jest organem prowadzącym.

02.03.2016 r.

Poz. 1161
z 14.03.2016 r.

3.

Nr XI/107/2016

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016.

02.03.2016 r.

Poz. 1099
z 09.03.2016 r.

4.

Nr XI/108/2016

w sprawie uchylenia Regulaminu korzystania z Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krzywinie.

02.03.2016 r.

Poz. 1162
z 14.03.2016 r.

5.

Nr XI/109/2016

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Widuchowa.

02.03.2016 r.

Poz. 1479
z 07.04.2016 r.

6.

Nr XII/111/2016

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016.

16.05.2016 r.

Poz. 2162
z 30.05.2016 r.

7.

Nr XII/112/2016

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

16.05.2016 r.

Poz. 2496
z 22.06.2016 r.

8.

Nr XII/113/2016

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

16.05.2016 r.

Poz. 2163
z 30.05.2016 r.

9.

Nr XII/114/2016

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

16.05.2016 r.

Poz. 2164
z 30.05.2016 r.

10.

Nr XII/115/2016

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

16.05.2016 r.

Poz. 2497
z 22.06.2016 r.

11.

Nr XII/116/2016

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

16.05.2016 r.

Poz. 2165
z 30.05.2016 r.

12.

Nr XII/117/2016

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych na terenie Gminy Widuchowa.

16.05.2016 r.

Poz. 2166
z 30.05.2016 r.

13.

Nr XII/118/2016

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czarnówko” w gminie Widuchowa.

16.05.2016 r.

Poz. 2503
z 23.06.2016 r.

14.

Nr XII/123/2016

w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Widuchowa.

16.05.2016 r.

Poz. 2498
z 22.06.2016 r.

15.

Nr XIII/135/2016

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016.

27.06.2016 r.

Poz. 2671
z 05.07.2016 r.

16.

Nr XIII/141/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

27.06.2016 r.

Poz. 2672
z 05.07.2016 r.

17.

Obwieszczenie Nr 1/2016

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Widuchowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

27.06.2016 r.

Poz. 2670
z 05.07.2016 r.

18.

Nr XIV/143/2016

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016.

26.09.2016 r.

Poz.3673 z 05.10.2016 r.

19.

Nr XIV/149/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych ich najemcom.

26.09.2016 r.

Poz.4045 z 02.11.2016 r.

20.

Nr XIV/152/2016

zmieniająca Uchwałę nr XXII/196/2013 Rady Gminy Widuchowa z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Widuchowa.

26.09.2016 r.

Poz.3782 z 10.10.2016 r.

21.

Nr XV/153/2016

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016.

02.11.2016 r.

Poz.4338 z 14.11.2016 r.

22.

Nr XV/154/2016

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

02.11.2016 r.

Poz. 4339 z 14.11.2016 r.

23.

Nr XV/155/2016

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

02.11.2016 r.

Poz.4340 z 14.11.2016 r.

24.

Nr XV/156/2016

w sprawie opłaty prolongacyjnej.

02.11.2016 r.

Poz.4341 z 14.11.2016 r.

25.

Obwieszczenie Nr 2/2016

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Widuchowa.

02.11.2016 r.

Poz.4323 z 14.11.2016 r.

26.

Nr XVI/184/2016

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016.

06.12.2016 r.

Poz.5040 z 16.12.2016 r.

27.

Nr XVII/185/2016

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016.

30.12.2016 r.

Poz.281
z 13.01.2017 r.

28.

Nr XVII/187/2016

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2017.

30.12.2016 r.

Poz.292
z 13.01.2017 r.

29.

Nr XVII/196/2016

uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

30.12.2016 r.

Poz.521
z 31.01.2017 r.

30.

Nr XVII/197/2016

uchylająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

30.12.2016 r.

Poz.280
z 13.01.2017 r.

31.

Nr XVII/198/2016

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

30.12.2016 r.

Poz.279
z 13.01.2017 r.

32.

Nr XVII/199/2016

uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

30.12.2016 r.

Poz.522
z 31.01.2017 r.

33.

Nr XVII/200/2016

uchylająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

30.12.2016 r.

Poz.277
z 13.01.2017 r.

34.

Nr XVII/201/2016

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych na terenie Gminy Widuchowa.

30.12.2016 r.

Poz.278
z 13.01.2017 r.

35.

Nr XVII/202/2016

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Widuchowa.

30.12.2016 r.

Poz.523
z 31.01.2017 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
28 lip 2016

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
28 lip 2016, godz. 07:35

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
06 cze 2017, godz. 16:28