Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Prawo miejscowe z 2015 roku

Prawo miejscowe z 2015 r.

 

L.p.

Nr uchwały

Przedmiot regulacji

Data podjęcia

Poz. w Dz. Urzęd. oraz data ogłoszenia

1.

Nr IV/25/2015

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa.

19.02.2015 r.

Poz. 892
z 17.03.2015 r.

2.

Obwieszczenie
Nr 1/2015

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

19.02.2015 r.

Poz. 893
z 17.03.2015 r.

3.

Obwieszczenie
Nr 2/2015

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zmiany planu ogólnego  zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin - Kłodowo.

19.02.2015 r.

Poz. 894
z 17.03.2015 r.

4.

Obwieszczenie
Nr 3/2015

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Widuchowa.

19.02.2015 r.

Poz. 895
z 17.03.2015 r.

5.

Nr IV/35/2015

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015.

19.02.2015 r.

Poz. 638
z 02.03.2015 r.

6.

Nr V/46/2015

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

13.05.2015 r.

Poz. 2413
z 16.06.2015 r.

7.

Nr V/47/2015

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015.

13.05.2015 r.

Poz. 2280
z 08.06.2015 r.

8.

Nr VI/54/2015

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015.

18.06.2015 r.

Poz. 2587
z 29.06.2015 r.

9.

Nr VI/56/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Widuchowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

18.06.2015 r.

Poz. 2822
z 14.07.2015 r.

10.

Nr VII/57/2015

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa.

25.06.2015 r.

Poz. 2823
z 14.07.2015 r.

11.

Nr VIII/60/2015

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015.

10.09.2015 r.

Poz. 3627
z 29.09.2015 r.

12.

Nr VIII/65/2015

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Widuchowa.

10.09.2015 r.

Poz. 3913
z 13.10.2015 r.

13.

Nr IX/66/2015

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015.

26.11.2015 r.

Poz. 5057
z 04.12.2015 r.

14.

Nr IX/67/2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

26.11.2015 r.

Poz. 5058
z 04.12.2015 r.

15.

Nr IX/68/2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

26.11.2015 r.

Poz. 5059
z 04.12.2015 r.

16.

Nr IX/69/2015

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.

26.11.2015 r.

Poz. 5060
z 04.12.2015 r.

17.

Nr IX/70/2015

w sprawie określenia wzoru informacji i wzorów deklaracji podatkowych.

26.11.2015 r.

Poz. 5061
z 04.12.2015 r.

18.

Nr IX/71/2015

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

26.11.2015 r.

Poz. 5767
z 31.12.2015 r.

19.

Nr X/79/2015

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015.

30.12.2015 r.

Poz. 235
z 13.01.2016 r.

20.

Nr X/91/2015

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2016.

30.12.2015 r.

Poz. 344
z 15.01.2016 r.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
27 lip 2016

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
27 lip 2016, godz. 15:12

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
28 lip 2016, godz. 08:59