Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Prawo miejscowe z 2013 roku


Prawo miejscowe z 2013 r.

Lp.

Nr uchwały

Przedmiot regulacji

Data podjęcia

Poz. w Dz. Urzęd. oraz data ogłoszenia

1.

Obwieszczenie
Rady Gminy Widuchowa

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Widuchowa.

12.06.2013 r.

Poz. 2414
z 20.06.2013 r.

2.

Nr XXII/195/2013

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa.

12.06.2013 r.

Poz. 3065
z 17.09.2013 r.

3.

Nr XXII/196/2013

w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Widuchowa.

12.06.2013 r.

Poz. 2705
z 17.07.2013 r.

4.

Nr XXIII/207/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Widuchowa.

11.09.2013 r.

Poz. 3303
z 14.10.2013 r.

5.

Nr XXV/212/2013

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

06.11.2013 r.

Poz. 3899
z 15.11.2013 r.

6.

Nr XXV/213/2013

w sprawie podatku od nieruchomości.

06.11.2013 r.

Poz. 3900
z 15.11.2013 r.

7.

Nr XXV/214/2013

w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

06.11.2013 r.

Poz. 3901
z 15.11.2013 r.

8.

Nr XXV/215/2013

w sprawie określenia wzoru informacji i wzorów deklaracji podatkowych.

06.11.2013 r.

Poz. 3902
z 15.11.2013 r.

9.

Obwieszczenie
Rady Gminy Widuchowa

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych ich najemcom.

06.11.2013 r.

Poz.3903
z 15.11.2013 r.

10.

Obwieszczenie
Rady Gminy Widuchowa

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie umorzeń, odroczeń lub rozkładania spłaty na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie lub jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg.

06.11.2013 r.

Poz.3904
z 15.11.2013 r.

11.

Obwieszczenie
Rady Gminy Widuchowa

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych.

06.11.2013 r.

Poz. 3905
z 15.11.2013 r.

12.

Nr XXV/217/2013

w sprawie zasad korzystania z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krzywinie.

06.11.2013 r.

Poz. 4409
z 10.12.2013 r.

13.

Nr XXVI/226/2013

w sprawie zmiany Statutu Gminy Widuchowa.

30.12.2013 r.

Poz.517
z 06.02.2014 r.

14.

Obwieszczenie
Rady Gminy Widuchowa

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa.

30.12.2013 r.

Poz.482
z 03.02.2014 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
11 lut 2014

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
11 lut 2014, godz. 13:53

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
11 lut 2014, godz. 14:02