Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Prawo miejscowe z 2009 roku


Prawo miejscowe z 2009 r.:

Lp.

Nr uchwały

Przedmiot regulacji

Data podjęcia

Nr i poz.
w Dzienniku Urzędowym oraz data ogłoszenia

1.

Nr XX/207/2009

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miejscowości i Gminy Widuchowa na lata 2009-2013”.

4.02.2009 r.

Nr 21, poz. 819
z 02.06.2009 r.

2.

Nr XXI/215/2009

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

25.03.2009 r.

Nr 21, poz. 820
z 02.06.2009 r.

3.

Nr XXI/219/2009

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa dla terenu usług sportu i rekreacji położonego w obrębie Krzywin.

25.03.2009 r.

Nr 21, poz. 821
z 02.06.2009 r.

4.

Nr XXI/234/2009

w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów.

25.03.2009 r.

Nr 15, poz.639
z 08.05.2009 r.

5.

Nr XXI/225/2009

zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia jednostek pomocniczych - sołectw na terenie gminy Widuchowa

25.03.2009 r.

Nr 51, poz. 1286
z 20.07.2009 r.

6.

Nr XXII/243/2009

zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia jednostek pomocniczych - sołectw na terenie gminy Widuchowa.

29.04.2009 r.

Nr 51, poz.1287
z 20.07.2009 r.

7.

Nr XXII/245/2009

zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości.

29.04.2009 r.

Nr 51, poz. 1288
z 20.07.2009 r.

8.

Nr XXIII/247/2009

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Widuchowa pomiędzy ul. Krasickiego, Tatrzańską, a rzeką Odrą, położonego w obrębach Widuchowa 1 i 2.

28.05.2009 r.

Nr 58, poz.1514
z 19.08.2009 r.

9.

Nr XXIV/256/2009

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Widuchowa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

30.06.2009 r.

Nr 63, poz.1692
z 09.09.2009 r.

10.

Nr XXIV/257/2009

w sprawie zmiany Statutu Gminy Widuchowa.

30.06.2009 r.

Nr 63, poz.1693
z 09.09.2009 r.

11.

Nr XXIV/259/2009

uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

30.06.2009 r.

Nr 63, poz.1694
z 09.09.2009 r.

12.

Nr XXV/264/2009

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Widuchowa.

10.09.2009 r.

Nr 74, poz.1961
z 26.10.2009 r.

13.

Nr XXVI/269/2009

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

04.11.2009 r.

Nr 87, poz.2359
z 09.12.2009 r.

14.

Nr XXVI/270/2009

w sprawie podatku od nieruchomości.

04.11.2009 r.

Nr 87, poz.2360
z 09.12.2009 r.

15.

Nr XXVI/271/2009

w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

04.11.2009 r.

Nr 87, poz.2361
z 09.12.2009 r.

16.

Nr XXVI/274/2009

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy.

04.11.2009 r.

Nr 10, poz. 179
z 05.02.2010 r.

17.

Nr XXVI/275/2009

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Widuchowa.

04.11.2009 r.

Nr 94, poz. 2674
z 29.12.2009 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
13 kwi 2010

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
13 kwi 2010, godz. 08:02

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
15 kwi 2011, godz. 12:56