Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Prawo miejscowe z 2007 roku


Prawo miejscowe z 2007 r. :

Lp.

Nr uchwały

Przedmiot regulacji

Data podjęcia

Nr i poz. w Dz. Urzęd. oraz data ogłoszenia

1.

Nr IV/32/2007

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

19 marca
2007 r.

Nr 51, poz. 787
z 30.04.2007 r.

2.

Nr IV/35/2007

w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Widuchowa

19 marca
2007 r.

Nr 51, poz. 788
z 30.04.2007 r.

3.

Nr V/44/2007

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Widuchowa podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

20 kwietnia
2007 r.

Nr 69, poz. 1103
z 08.06.2007 r.

4.

Nr VI/49/2007

w sprawie ustalenia prowizji dla inkasentów podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości za inkaso zobowiązań pieniężnych.

29 czerwca
2007 r.

Nr 92, poz.1593
z 28.08.2007 r.

5.

Nr VI/48/2007

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

29 czerwca
2007 r.

Nr 95, poz.1681
z 7.09.2007 r.

6.

Nr IX/81/2007

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego

28 listopada
2007 r.

Nr 126, poz.2555
z 17.12.2007 r.

7.

Nr IX/82/2007

w sprawie podatku od nieruchomości

28 listopada
2007 r.

Nr 128, poz.2690
z 17.12.2007 r.

8.

Nr IX/83/2007

w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych

28 listopada
2007 r.

Nr 128,poz. 2691
z 17.12.2007 r.

9.

Nr X/92/2007

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

27 grudnia
2007 r.

Nr 19, poz. 361
z 15.02.2008 r.

10.

Nr X/93/2007

w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

27 grudnia
2007 r.

Nr 19, poz.362
z 15.02.2008 r.

11.

Nr X/94/2007

w sprawie górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych obowiązujących na terenie Gminy Widuchowa

27 grudnia
2007 r.

Nr 19, poz. 363
z 15.02.2008 r.

12.

Nr X/102/2007

w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa na okres dłuższy niż 3 lata

27 grudnia
2007 r.

Nr 19, poz. 364
z 15.02.2008 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
10 lip 2007

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
24 lip 2007, godz. 09:53

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
21 mar 2008, godz. 08:54