Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Prawo miejscowe z 2006 roku


Prawo miejscowe z 2006 r. :

Lp.

Nr uchwały

Przedmiot regulacji

Data podjęcia

Nr i poz. w Dz. Urzęd. oraz data ogłoszenia

1.

Nr XXXI/285/2006

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Widuchowa

3 lutego 2006 r.

Nr 37, poz. 644
z 20.03.2006 r.

2.

Nr XXXIV/305/2006

w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

9 czerwca 2006 r.

Nr 87, poz. 1595
z 27.07.2006 r.

3.

Nr XXXV/ 311 /2006

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

6 września 2006 r.

Nr 105, poz. 1981
z 19.10.2006 r.

4.

Nr XXXV/ 315 /2006

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę

6 września 2006 r.

Nr 105, poz. 1982
z 19.10.2006 r.

5.

Nr II/ 7 /2006

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Widuchowa

6 grudnia 2006 r.

Nr 121, poz. 2572
z 22.12.2006 r.

6.

Nr II/ 11 /2006

w sprawie podatku od nieruchomości

6 grudnia 2006 r.

Nr 120, poz. 2523
z 19.12.2006 r.

7.

Nr II/ 12 /2006

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego

6 grudnia 2006 r.

Nr 120, poz. 2524
z 19.12.2006 r.

8.

Nr III/ 17 /2006

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

28 grudnia 2006 r.

Nr 5, poz. 99
z 31.01.2007 r.

9.

Nr III/ 22 /2006

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

28 grudnia 2006 r.

Nr 4, poz. 80
z 25.01.2007 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
28 mar 2007

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
28 mar 2007, godz. 12:25

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
28 mar 2007, godz. 12:25