Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Prawo miejscowe z 2005 roku


Prawo miejscowe z 2005 r. :

Lp.

Nr uchwały

Przedmiot regulacji

Data podjęcia

Nr i poz. w Dz. Urzęd. oraz data ogłoszenia

1.

Nr XXIV/200/2005

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Widuchowa

31 marca 2005 r.

Nr 38, poz. 858
z 13.05.2005 r.

2.

Nr XXVII/231/2005

w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Widuchowej

21 września 2005 r.

Nr 87, poz. 1789
z 10.11.2005 r.

3.

Nr XXVII/238/2005

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Widuchowa podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

21 września 2005 r.

Nr 82, poz. 1715
z 24.10.2005 r.

4.

Nr XXVIII/246/2005

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Widuchowa

28 października 2005 r.

Nr 98, poz. 1987
z 14.12.2005 r.

5.

Nr XXIX/261/2005

w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych

25 listopada 2005 r.

Nr 102, poz. 2121
z 15.12.2005 r.

6.

Nr XXIX/262/2005

w sprawie podatku od posiadania psów

25 listopada 2005 r.

Nr 102, poz. 2122
z 15.12.2005 r.

7.

Nr XXIX/263/2005

w sprawie określenia wzoru informacji i wzorów deklaracji podatkowych

25 listopada 2005 r.

Nr 102, poz. 2123
z 15.12.2005 r.

8.

Nr XXIX/264/2005

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Widuchowa

25 listopada 2005 r.

Nr 98, poz. 1988
z 14.12.2005 r.

9.

Nr XXIX/268/2005

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez gminę Widuchowa na pomoc społeczną w postaci gorących posiłków dla uczniów z terenu Gminy Widuchowa uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjum oraz klas „0”

25 listopada 2005 r.

Nr 115, poz. 2505
z 30.12.2005 r.

10.

Nr XXIX/269/2005

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Widuchowej

25 listopada 2005 r.

Nr 98, poz. 1989
z 14.12.2005 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
28 mar 2007

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
28 mar 2007, godz. 12:24

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
28 mar 2007, godz. 12:24