Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizowanego przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Spółka z o.o. nr 33922 Krzywin, na terenie istniejącej Stacji Bazowej PTK CENTERTEL nr F1- 4687-SZ1 przy ul. Widuchowskiej 18 na działce nr 899/1 w obrębie ewidencyjnym Krzywin.


Widuchowa, 2008-03-05

GNG: 7624/4/07

Obwieszczenie
Wójta Gminy Widuchowa

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.z 2000r. Nr 98.poz.1071 z późn. zm.), zawiadamiam że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizowanego przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Spółka z o.o. nr 33922 Krzywin, na terenie istniejącej Stacji Bazowej PTK CENTERTEL nr F1- 4687-SZ1 przy ul. Widuchowskiej 18 na działce nr 899/1 w obrębie ewidencyjnym Krzywin

Wnioskiem z dnia 27 marca 2006r. Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. ul. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa za pośrednictwem Pana Macieja Łabuć GREENTECH, ul. Jasna 49/12, 07-777 Szczecin, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Spółka z o.o. nr 33922 Krzywin, na terenie istniejącej Stacji Bazowej PTK CENTERTEL nr F1- 4687-SZ1 przy ul. Widuchowskiej 18 na działce nr 899/1 w obrębie ewidencyjnym Krzywin gm. Widuchowa.

Strona ma prawo w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia osobiście lub przez swoich upoważnionych pełnomocników do zgłoszenia żądań, co do zebranych materiałów i dowodów w przedmiotowej sprawie.

Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pok. nr 25 w godz. w pon. od 800 do 1600 od wtorku do piątku od 700 do 1500, w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
06 lut 2008

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
05 mar 2008, godz. 14:58

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
05 mar 2008, godz. 14:58