Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że przystąpiono do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa" oraz "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Widuchowa"


GNG:7610/2/2010

Widuchowa, 2010-07-12

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

Zgodnie z art. 39 ust.1 w związku z art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) zawiadamiam, że przystąpiono do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa” oraz ,, Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Widuchowa” Organem administracji właściwym do przyjęcia  tego dokumentu jest Rada Gminy Widuchowa.
Z niezbędną dokumentacją zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, pokój Nr 24 w godzinach od 7.00 - 15 00.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w stawy w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, na adres:
Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, e-mail: geodezja@widuchowa.pl.,

Uwagi i wnioski rozpatrywane będą przez Wójta Gminy Widuchowa. Zgodnie z art. 41 w/w ustawy wnioski i uwagi złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
28 cze 2010

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
12 lip 2010, godz. 13:33

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
12 lip 2010, godz. 13:33