Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie strony o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Widuchowa o odstapieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku przejście przez miejscowość Żarczyn".


GNG:7624/2/09                                                                                            Widuchowa, 2009-08-12

Obwieszczenie
Wójta Gminy Widuchowa

Zgodnie z art. 49 i 123 ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn zmianami), art.63 ust. 1, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz.1227)  

zawiadamiam

że w dniu 12.08.2009r. zostało wydane Postanowienie Wójta Gminy Widuchowa o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku przejście przez miejscowość Żarczyn”. Postanowienie na podstawie art.63 ust. 1, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz.1227)., wydano w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięci na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Rejon Dróg Wojewódzkich ul. Polna 2, 74-500 Chojna.

W ciągu 7 dni strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, w pokoju nr 25 Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa w poniedziałek od w godz. od 800 do 1600 , od wtorku do piątku od 700 do1500 .
Na postanowienie nie przysługuje stronom wniesienie zażalenia


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Sobczyńska

Data wytworzenia:
22 lip 2009

Osoba dodająca informacje

Anna Sobczyńska

Data publikacji:
12 sie 2009, godz. 14:03

Osoba aktualizująca informacje

Anna Sobczyńska

Data aktualizacji:
12 sie 2009, godz. 14:04