Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 27.12.2006r. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z miejscowości Żelechowo do Wilczego o długości około 3,8 km oraz wykonania spięcia z wodociągiem w Kłodowie o długości około 1,4 km”.


Widuchowa, 2006-12-27

GNG: 7627/8/06

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 27.12.2006r. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
budowa sieci wodociągowej z przyłączami z miejscowości Żelechowo do Wilczego o długości około 3,8 km oraz wykonania spięcia z wodociągiem w Kłodowie o długości około 1,4 km, która przebiegać będzie przez tereny następujących działek:
- obręb geodezyjny Żelechowo - dz. nr: 180, 502/1, 500, 169/4, 169/6, 187/1, 501, 503/3, 509/1, 509/2, 510, 518/1, 803, 804/1, 804/4, 804/5, 169/2, 498, 184/1, 126/8, 183, 186/3, 511/1, 194, 834/1, 624, 778, 313
- obręb geodezyjny Kłodowo - dz. nr: 131/1, 131/2, 129/1, 129/2, 98
- obręb geodezyjny Żarczyn - dz. nr: 117/8, 117/6, 21, 37, 36/2, 58, 31, 29, 28/1, 28/4, 39/2, 39/3, 105/7

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.
Z wnioskiem o wydanie decyzji wystąpił Wójta Gminy Widuchowa na rzecz Gminy Widuchowa.
W terminie 14 dni od daty podania do wiadomości zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pok. nr 26 w godz. w pon. od 800 do 1600, od wtorku do piątku od 700do 1500, w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.
Od niniejszej decyzji Strony postępowania administracyjnego mają prawo złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 4 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wójt Gminy Widuchowa
mgr inż. Michał Lidwin


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
28 gru 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
28 gru 2006, godz. 11:41

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
28 gru 2006, godz. 11:41