Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 14.11.2006 r. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywin wraz z przesyłem na oczyszczalnię ścieków w Widuchowej”.


Widuchowa, 2006-11-14

GNG :7627/ 4/05-06

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 14.11.2006r. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywin wraz z przesyłem na oczyszczalnię ścieków w Widuchowej”

Inwestor gmina Widuchowa.

Z wnioskiem o wydanie decyzji wystąpiło Biuro Projektowo-Konsultingowe „Bio-system”, z siedzibą w Pniewie przy ul. Polnej 58, działające z upoważnienia Wójta Gminy Widuchowa na rzecz Gminy Widuchowa.
W terminie 14 dni od daty podania do wiadomości zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pok. nr 25 w godz. w pon. od 800 do 1600 od wtorku do piątku od 700do 1500, w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.
Od niniejszej decyzji Strony postępowania administracyjnego mają prawo
złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 19 ust.2 pkt 4 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach.

Wójt Gminy Widuchowa
mgr inż. Michał Lidwin


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
15 lis 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
15 lis 2006, godz. 11:27

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
15 lis 2006, godz. 11:27