Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wydaniu decyzji GNG.7624/3/07 o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie przewodów kanalizacji deszczowej w miejscowości Widuchowa w ul. Mickiewicza, Reymonta, Sienkiewicza na terenie działek 341,343,357,362,365,628,364 polożonych w obrębie Widuchowa 2 gm. Widuchowa.


Widuchowa, 2007-05- 29

GNG :7624/ 3 /07

Obwieszczenie
Wójta Gminy Widuchowa

Zgodnie z art. 61 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14. 06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm. ) oraz art. 46a ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn zm,) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie przewodów kanalizacji deszczowej w miejscowości Widuchowa w ul. Mickiewicza, Reymonta, Sienkiewicza na terenie działek 341, 343,357,362,365,628, 364 położonych w obrębie Widuchowa 2 gm. Widuchowa
Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.
Z wnioskiem o wydanie powyższej decyzji pismem z dnia 18.04.2007r. DARO Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji ul. Warskiego 61, 66-400 Gorzów z upoważnienia Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.
Ponadto informuję, iż na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn zm.) o zamieszczeniu wniosku Gminy Widuchowa w powyższej sprawie w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach.
Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wystąpiłem do właściwych organów o opinię co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.
Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, w pokoju nr 25 Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, w godzinach pracy urzędu.
W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty otrzymania do wiadomości obwieszczenia strony postępowania mają prawo zgłoszenia swoich uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
24 kwi 2007

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
30 maj 2007, godz. 08:29

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
30 maj 2007, godz. 08:30