Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie przenośnego, kontenerowego zaplecza socjalno-technicznego z wagą, parkingiem oraz mobilnego zakładu przeróbczego w związku z rozpoczęciem eksploatacji kopalni kruszywa naturalnego ze złoża „Ognica”, zgodnie z uzyskaną koncesją Nr Sr-G-5-7415/14


Widuchowa, 2006-08-17

GNG: 7627/4/06

Obwieszczenie
Wójta Gminy Widuchowa

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U.z 2000r. Nr 98.poz.1071 z późn. zm.), zawiadamiam że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie przenośnego, kontenerowego zaplecza socjalno-technicznego z wagą, parkingiem oraz mobilnego zakładu przeróbczego w związku z rozpoczęciem eksploatacji kopalni kruszywa naturalnego ze złoża „Ognica”, zgodnie z uzyskaną koncesją Nr Sr-G-5-7415/14/2005.

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizowanego przedsięwzięcia, pismem z dnia 30.01.2006r.wystąpiły Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie ul. Tartaczna 9.
Strona ma prawo w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia osobiście lub przez swoich upoważnionych pełnomocników do zgłoszenia żądań, co do zebranych materiałów i dowodów w przedmiotowej sprawie.
Za termin doręczenia uznaje się 14 dni od daty podania do wiadomości poprzez obwieszczenie.
Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pok. nr 26 w godz. w pon. od 800 do 1600 od wtorku do piątku od 700 do 1500, w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.

Wójt Gminy Widuchowa
mgr inż. Michał Lidwin


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
17 sie 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
17 sie 2006, godz. 12:58

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
17 sie 2006, godz. 12:58