Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: budowa sieci wodociągowej z przyłączami z miejscowości Żelechowo do Wilczego długości około 3,8 km oraz wykonania spięcia z wodociągiem w Kłodowie o długości około 1,4 km.


Widuchowa, 2006-09-15

Obwieszczenie
Wójta Gminy Widuchowa

GNG:7627/ 8 /06

Zgodnie z art. 61 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14. 06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm. )oraz art. 46a ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn zm,) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: budowa sieci wodociągowej z przyłączami z miejscowości Żelechowo do Wilczego długości około 3,8 km oraz wykonania spięcia z wodociągiem w Kłodowie o długości około 1,4 km.

Inwestycja przebiegać będzie przez tereny następujących działek:

- obręb geodezyjny Żelechowo - dz. nr: 180, 502/1, 500, 169/4, 169/6, 187/1, 501, 503/3, 509/1, 509/2, 510, 518/1, 803, 804/1, 804/4, 804/5, 169/2, 498, 184/1, 126/8, 183, 186/3, 511/1, 194, 834/1, 624, 778, 313

- obręb geodezyjny Kłodowo - dz. nr: 131/1, 131/2, 129/1, 129/2, 98

- obręb geodezyjny Żarczyn - dz. nr: 117/8, 117/6, 21, 37, 36/2, 58, 31, 29, 28/1, 28/4, 39/2, 39/3, 105/7

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.
Z wnioskiem o wydanie powyższej decyzji pismem z dnia 08.09.2006r. wystąpiła Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.

Ponadto informuję, iż na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn zm.) o zamieszczeniu wniosku Gminy Widuchowa w powyższej sprawie w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach.
Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wystąpiłem do właściwych organów o opinię co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.
Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, w pokoju nr 25 Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, w godzinach pracy urzędu.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty otrzymania do wiadomości obwieszczenia strony postępowania mają prawo zgłoszenia swoich uwag i wniosków
w przedmiotowej sprawie.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Widuchowa
mgr inż. Michał Lidwin


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
15 wrz 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
15 wrz 2006, godz. 16:07

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
15 wrz 2006, godz. 16:07