Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa


Widuchowa, dnia 27 września 2004r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa


Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz.1492) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Widuchowa Uchwały Nr XIX/161/2004 z dnia 17 września 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, dotyczącej terenu miejscowości Widuchowa oraz terenu w miejscowości Krzywin, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany „Studium”.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa w terminie
21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek winien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy. Jednocześnie uchylone zostały uchwały Rady Gminy Widuchowa: Nr IX/73/2003 z dnia 10 września 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, dotyczącej części terenu w miejscowości Krzywin oraz
Nr XVI/128/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, dotyczącej części obszaru miejscowości Widuchowa.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
27 wrz 2004

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
27 wrz 2004, godz. 15:08

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
27 wrz 2004, godz. 15:08