Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o przedłożeniu raportu o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego i gospodarczego w zabudowie zagrodowej na terenie działki nr 923/1 obręb Krzywin Gm. Widuchowa.


Widuchowa, 2011-05-05

GNG:6220.2.2011

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Widuchowa

Na podstawie art. 33- 36, w związku z art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w związku z prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska postępowaniem zmierzającym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji poniżej wymienionego przedsięwzięcia, Państwo Lech Krzywda Pogorzelski oraz Pani Emilia Krzywda Pogorzelska przedłożyli Raport o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego i gospodarczego w zabudowie zagrodowej na terenie działki nr 923/1 obręb Krzywin Gm. Widuchowa. Raport został sporządzony przez mgr inż. Pawła Molendę oraz dr inż. Wojciecha Zyskę.

Z niezbędną dokumentacją zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, od pon.-pt. w pokoju Nr 24 w godzinach od 8.00 - 15 00.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w stawy w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, na adres:

Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, e-mail: geodezja@widuchowa.pl.,

Uwagi i wnioski rozpatrywane będą przez Wójta Gminy Widuchowa. Zgodnie z art. 41 w/w ustawy wnioski i uwagi złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
19 kwi 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
05 maj 2011, godz. 12:24

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
05 maj 2011, godz. 12:25