Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą na


Obwieszczenie

Zgodnie z art. 53, art. 32, art.19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) i art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. poz. 1071 z późn zm.)

zawiadamiam

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach 1/56 w obrębie Bolkowice, 1/4, 1/5 w obrębie Widuchowa 3.
Raport sporządzono w związku z postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ww. przedsięwzięcia.
Inwestor ENERTRAG Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 1D, 71-045 Szczecin.
Wykaz oraz raport jest wyłożony do wglądu w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, w pokoju nr 25 Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.
Wszystkich zainteresowanych informuję, że wszelkie uwagi i wnioski można składać w miejscu wyłożenia raportu w terminie od 01.03.2006r. do 04.04.2006r.
Jednocześnie informuję, iż wystąpiono do Wojewody Zachodniopomorskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie na podstawie art. 48 ustawy Prawo ochrony środowiska o uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Widuchowa
mgr inż. Michał Lidwin


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
28 lut 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
28 lut 2006, godz. 13:21

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
28 lut 2006, godz. 13:21