Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenia - 2023 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie doziemnej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z urządzeniami towarzyszącymi relacji SE Trzcińsko – SE Pacholęta na terenie działek nr 840, 664, 665, 625, 764/4, 781, 760/8, 777 obręb Żelechowo i 89 obręb Żarczyn 2023-11-14 12:15:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie doziemnej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z urządzeniami towarzyszącymi relacji SE Trzcińsko – SE Pacholęta na terenie działek nr 8/3, 5/5, 9/1, 9/2, 4/55, 331/2, 3 obręb Czarnówko i 348, 268, 269, 141, 256, 130/4, 254, 303, 41, 255, 33/1 obręb Pacholęta 2023-11-14 12:14:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie doziemnej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji -SE Pacholęta - SE Krajnik na terenie działek 290, 334/5, 260, 244, 33/1 obręb Pacholęta i 409, 253, 254/2, 223 obręb Marwice 2023-11-03 12:03:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie doziemnej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji SE Borzym-SE Pacholęta na terenie działek 3, 7, 2/2 obręb Czarnówko i 264, 262, 258, 259, 257, 260, 244, 255, 33/1 obręb Pacholęta 2023-11-03 12:00:27
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie podające do publicznej wiadomości zawiadomienie o wydaniu decyzji w dniu 17.10.2023 r., znak SZ.ZUZ.4.4210.178.2023.MD stwierdzającej wygaśnięcie pozwoleń wodnoprawnych. 2023-10-26 08:04:41
Obwieszczenie nr SPU.6733.2.2023.AD z dnia 11.09.2023 r. Wójta Gminy Banie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "budowa dwutorowej kablowej linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV wraz z kablem światłowodowym w relacji PV Banie -SE Krzypnica..." 2023-09-13 13:29:41
Obwieszczenie Wójt Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 11.09.2023 r. Spółka Sevivon Renewables 1 Sp. z o.o., reprezentowana przez Panią Martynę Folwarską, wystąpiła z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie linii elektroenergetycznej WN wraz z urządzeniami towarzyszącymi relacji SE Trzcińsko - SE Pacholęta na terenie działek nr 840, 664, 665, 625, 764/4, 781, 760/8, 777, 835 obręb Żelechowo i 89 obręb Żarczyn, gm. Widuchowa. 2023-09-13 13:26:38
Obwieszczenie Wójt Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 11.09.2023 r. Spółka Sevivon Renewables 1 Sp. z o.o., reprezentowana przez Panią Martynę Folwarską, wystąpiła z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie linii elektroenergetycznej WN wraz z urządzeniami towarzyszącymi relacji SE Trzcińsko - SE Pacholęta na terenie działek nr 8/3, 5/5, 9/1, 9/2, 4/55, 331/2, 3 obręb Czarnówko i 348, 268, 269, 141, 256, 130/4, 254, 303, 41, 255, 33/1 obręb Pacholęta, gm. Widuchowa. 2023-09-13 13:24:21
Obwieszczenie Wójt Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 11.09.2023 r. Spółka Sevivon Renewables 1 Sp. z o.o., reprezentowana przez Panią Martynę Folwarską, wystąpiła z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie dwutorowej linii elektroenergetycznej NN wraz z urządzeniami towarzyszącymi relacji SE Pacholęta – SE Krajnik na terenie działek nr 33/1, 344, 260, 334/5, 290 obręb Pacholęta i 409, 253, 254/2, 223 obręb Marwice, gm. Widuchowa. 2023-09-13 13:21:38
Obwieszczenie Wójt Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 11.09.2023 r. Spółka RES PROJECT 4 Sp. z o.o., reprezentowana przez Panią Martynę Folwarską, wystąpiła z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie linii elektroenergetycznej WN wraz z urządzeniami towarzyszącymi relacji SE Borzym – SE Pacholęta na terenie działek nr: 3, 7, 2/2 obręb Czarnówko i 264, 261, 258, 259, 257, 260, 244, 255, 33/1 obręb Pacholęta, gm. Widuchowa. 2023-09-13 13:15:27
Obwieszczenie nr SPU.6733.2.2023.AD Wójta Gminy Banie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "budowa dwutorowej kablowej linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV wraz z kablem światłowodowym w relacji PV Banie -SE Krzypnica..." 2023-08-21 13:38:43
Obwieszczenie Minister Rozwoju i Technologii zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 25.07.2023 r., znak DLI-II.7620.11.2023.AZ.5 zmieniającą decyzję Ministra z dnia 10.11.2022 r. znak: DLI-III.7620.12.2021.KŻ.19, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 3/2021 z dnia 23.04.2021 r. , znak Ap-4.747.1-6.2021.PM o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu w/c DN 700MOP 8,4 MPa realizacji ZZU Przywodzie-Dolna Odra Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego”. 2023-08-10 14:40:09
Obwieszczenie nr SZ.ZUZ.4.4210.178.2023.MD z dnia 02 sierpnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie o wszczęciu na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwoleń wodnoprawnych 2023-08-08 13:28:44
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr AP-3.746.36.2023.RJW(9) z dnia 21.06.2023 r. zawiadamiające strony o wydaniu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 36/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 12258_L273_Krzywin_Gryf_113 na terenie działki nr 148/6 obręb Krzywin, gmina Widuchowa. 2023-06-26 14:09:13
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr AP-3.746.27.2023.RJW(8) z dnia 21.06.2023 r. zawiadamiające strony o wydaniu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 35/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwutorowej kablowej linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV wraz z kablem światłowodowym na terenie działki nr 291 obręb Pacholęta, gmina Widuchowa. 2023-06-26 14:08:43
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr AP-3.746.27.2023.RJW(5) z dnia 25.05.2023 r. zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwutorowej kablowej linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV wraz z kablem światłowodowym na terenie działki nr 291 obręb Pacholęta, gmina Widuchowa. 2023-05-29 12:02:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że na wniosek Gminy Widuchowa, reprezentowanej przez VIA Projekt Łukasz Szawaryński, Przemysław Śliżewski, została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 705, 450/1, 449, 447/3, 440, 439/2, 439/1, 450/2 położonych w obrębie Widuchowa 2. 2023-05-12 13:58:13
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego systemu GSM-R na terenie działki nr 148/5 obręb Krzywin, stanowiącym teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S. A. 2023-04-28 13:37:29
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn. „„Budowa gazociągu w/c DN 700MOP 8,4 MPa realizacji ZZU Przywodzie-Dolna Odra Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego”. 2023-04-14 14:49:42
Obwieszczenie Wójt Gminy Widuchowa podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 13 kwietnia 2023 r. decyzji Wójta Gminy Widuchowa GNPP.6730.48.2021 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na cele mieszkalne wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej, usytuowanego na terenie działki nr 2/22, położonej w obrębie ewidencyjnym Lubicz, gmina Widuchowa. 2023-04-13 11:38:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa podające do publicznej wiadomości informację, że stronie postępowania przysługuje przed wydaniem decyzji dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na mieszkalny zlokalizowanego na terenie działki nr 2/22 obręb Lubicz prawo zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wypowiedzenia się. 2023-03-28 12:35:12
Obwieszczenie Wójt Gminy Widuchowa podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 20 marca 2023 r. decyzji Wójta Gminy Widuchowa znak: OŚ.6220.5.12.2021.LR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 440 w obrębie Marwice w gminie Widuchowa”. 2023-03-20 13:25:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 10.03.2023 r. Gmina Widuchowa wystąpiła z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na podłączeniu do kanalizacji sanitarnej budynków nr 3 i 5 przy ulicy Spokojnej/Barnima III oraz podłączeniu działek nr 477/1, 477/2, 477/3 obręb Widuchowa 2, usytuowanej na terenie działek nr: 705, 450/1, 449, 447/3, 440, 439/1, 439/2, 450/2 obręb Widuchowa 2 gm. Widuchowa. 2023-03-14 14:50:55
Obwieszczenie Wójt Gminy Widuchowa zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 126/3, 105/7 i 317 obręb Żarczyn. 2023-03-08 12:07:30
Obwieszczenie Wójt Gminy Widuchowa zawiadamiające, że w dniu 27.01.2023 r. Gmina Widuchowa wystąpiła z wnioskiem o ustalenie lokalizacji celu, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wody bytowej, usytuowanej na terenie działek nr 126/3, 105/7 i 317 położonych w obrębie Żarczyn. 2023-02-01 12:52:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 23 stycznia 2023 r. decyzji Wójta Gminy Widuchowa znak: OŚ.6220.7.4.2022.LR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej Wilcze-Żarczyn”. 2023-01-23 15:23:38

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
23 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
23 sty 2023, godz. 15:18

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
23 sty 2023, godz. 15:18