Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

ZARZĄDZENIE Nr 162 /2020

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

z dnia 24 stycznia 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  na terenie Gminy Widuchowa w 2020 roku.

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),  z art.11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) § 13 załącznika do Uchwały nr XII/86/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Widuchowa
z organizacjami pozarządowymi  na rok 2020 Wójt Gminy Widuchowa zarządza,
co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.

§ 2. Zadanie o którym mowa w § 1 mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Uchwale nr XII/86/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi  na rok 2020.

§ 3.Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektor ds. Oświaty, współpracy z organizacjami pozarządowymi i jednostkami pomocniczymi gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Widuchowa: www.widuchowa.pl; w Biuletynie Informacji Publicznej; w Urzędzie Gminy Widuchowa na tablicy ogłoszeń.

                                                                                                                                       

                                                                                                                                         Anna Kusy – Kłos

                                                                                   Wójt Gminy Widuchowa


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
z162-20.pdf (PDF, 241.17Kb) 2020-01-24 14:39:03 100
z163-20.pdf (PDF, 749.08Kb) 2020-01-24 14:43:39 99
załącznik OFERTA realizacji zadania publicznego.doc (DOC, 181.00Kb) 2020-01-24 14:39:45 95
załącznik - sprawozdanie.doc (DOC, 145.50Kb) 2020-01-24 14:39:25 81
załącznik - wzór umowy.doc (DOC, 172.50Kb) 2020-01-24 14:40:02 83
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Stachura

Data wytworzenia:
24 sty 2020

Osoba dodająca informacje

Marta Waszak

Data publikacji:
24 sty 2020, godz. 14:39

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Stachura

Data aktualizacji:
05 sty 2021, godz. 15:14