Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gminne Przedszkole w Widuchowej

GMINNE PRZEDSZKOLE W WIDUCHOWEJ
UL.TATRZAŃSKA 20,74-120 WIDUCHOWA
TEL.(091) 4167239
DYREKTOR - Agnieszka Sacawa

Gminne Przedszkole w Widuchowej funkcjonuje od 1971 r., a w obecnym budynku przy ul. Tatrzańskiej istnieje od 1981r. Jest to wolno stojący budynek zaadaptowany na potrzeby dzieci, do którego bezpośrednio przylega duży ogród. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Widuchowa, a nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Do przedszkola uczęszcza średnio 89 dzieci w wieku od 3-5 lat. Zajęcia odbywają się w 4 oddziałach.

Dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów jest różny, dostosowany do potrzeb rodziców oraz dowozów dzieci.
Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci z 12 okolicznych miejscowości, którym dowozy i odwozy do placówki zapewnia nieodpłatnie organ prowadzący - Gmina Widuchowa. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 6.30 do godz.16.
Przedszkole stwarza możliwość żywienia wszystkim dzieciom. Rodzice dzieci mają możliwość wyboru ilości posiłków, opłaty wnoszone są jedynie

 za „wsad do kotła” i koszty przyrządzania posiłków.

Zatrudnienie w przedszkolu:
A- Kadra Pedagogiczna
1. Agnieszka Sacawa - Dyrektor Przedszkola
2. Małgorzata Kos,
3. Anna Sojka-Durejko, 
4. Małgorzata Furman,
5. Bożena Korczyńska,
6. Marta Gunia,
7. Paulina Kaczor,
8. Elżbieta Luby - nauczyciel religii

B- Administracyjno- Obsługowa
1. Małgorzata Łęczewska - szefowa kuchni
2.Aneta Sajdowska- księgowa

Głównym celem przedszkola jest „...wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym..." i wynikające z tego celu zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych, nauczyciel realizuje w 4 określonych obszarach edukacyjnych:
a/ poznanie i rozumienie siebie i świata,
b/ nabywanie umiejętności poprzez działanie,
c/ odnajdywanie swego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,
d/ budowanie systemu wartości.
Podstawę do pracy z dziećmi stanowią:odstawy programowe wychowania przedszkolnego MEN,

W przedszkolu dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach religii oraz zajęciach muzyczno rytmicznych.
Swoje umiejętności aktorskie, plastyczne, muzyczne, ruchowe przedstawiają w pracach plastycznych, zabawach, zajęciach ogólnorozwojowych oraz w różnorodnych uroczystościach przedszkolnych, których obchody są tradycją przedszkola (spotkania wigilijne z udziałem rodziców, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, powitanie wiosny...).


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
29 maj 2003

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
10 lut 2005, godz. 14:16

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Stachura

Data aktualizacji:
18 sty 2022, godz. 22:37