Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprzedaż mienia komunalnego Mariusz Gralak 2019-02-07 12:49:39 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowisko d/s Oświaty, kultury i sportu Andrzej Stachura 2019-02-06 23:29:44 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko d/s Oświaty, kultury i sportu Andrzej Stachura 2019-02-06 23:01:18 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko d/s Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Stachura 2019-02-06 22:58:46 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko d/s Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Stachura 2019-02-06 22:57:53 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko d/s Oświaty, kultury i sportu Andrzej Stachura 2019-02-06 22:27:15 edycja dokumentu
Referat Organizacyjny Andrzej Stachura 2019-02-06 22:24:00 edycja dokumentu
Referat Finansowy Andrzej Stachura 2019-02-06 22:21:55 edycja dokumentu
Referat Inwestycji, Strategii i Rozwoju Andrzej Stachura 2019-02-06 22:19:34 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju - Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Andrzej Stachura 2019-02-06 09:45:22 dodanie dokumentu
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej Piotr Sobczyński 2019-02-05 22:13:30 usunięcie załacznika
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej Piotr Sobczyński 2019-02-05 21:28:13 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowisko d/s Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Stachura 2019-02-05 14:32:24 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju Andrzej Stachura 2019-02-04 21:19:45 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. ogólnoadministracyjnych w Referacie Organizacyjnym Andrzej Stachura 2019-02-04 21:15:53 dodanie dokumentu
Referat Organizacyjny Andrzej Stachura 2019-02-03 20:57:13 edycja dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 Andrzej Stachura 2019-02-01 23:28:07 dodanie dokumentu
Prawo miejscowe z 2018 roku Mariusz Gralak 2019-01-31 13:25:52 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2018 roku Mariusz Gralak 2019-01-31 13:04:54 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2018 roku Mariusz Gralak 2019-01-31 13:02:43 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2018 roku Mariusz Gralak 2019-01-31 13:01:55 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2018 roku Mariusz Gralak 2019-01-31 13:00:16 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2018 roku Mariusz Gralak 2019-01-31 12:58:57 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2018 roku Mariusz Gralak 2019-01-31 12:57:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII.103.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji emitowanych przez gminę Widuchowa. Mariusz Gralak 2019-01-31 12:47:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII.102.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2019-01-31 12:46:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII.101.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Widuchowa na 2019 rok. Mariusz Gralak 2019-01-31 12:46:18 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2019 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Mariusz Gralak 2019-01-30 14:27:55 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2019 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Mariusz Gralak 2019-01-30 14:26:44 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2019 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Mariusz Gralak 2019-01-30 14:25:58 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku. Mariusz Gralak 2019-01-30 14:03:05 dodanie dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Andrzej Stachura 2019-01-29 16:08:08 edycja dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Andrzej Stachura 2019-01-29 16:06:14 dodanie dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Andrzej Stachura 2019-01-29 15:59:52 edycja dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Andrzej Stachura 2019-01-29 15:59:29 dodanie dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Andrzej Stachura 2019-01-29 15:53:04 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Zbigniew Pankiewicz - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej złożone w dniu rozwiązania umowy o pracę (stan na dzień 30.11.2018 r.) Mariusz Gralak 2019-01-29 09:28:07 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Piotr Waydyk - pełniący obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie (złożone w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko) Mariusz Gralak 2019-01-29 09:26:17 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Grażyna Magdziak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywinie (złożone w dniu odwołania ze stanowiska na dzień 22.11.2018 r.) Mariusz Gralak 2019-01-29 09:19:46 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Anna Kusy-Kłos - Wójt Gminy (rozpoczęcie kadencji) Mariusz Gralak 2019-01-24 12:35:10 dodanie dokumentu