Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 551/2018 w spawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa na nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność osoby fizycznej. Mariusz Gralak 2018-11-13 12:03:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 550/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Gralak 2018-11-13 12:03:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 549/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-11-13 12:03:04 dodanie dokumentu
Zadania i kompetencje Rady Gminy i Wójta Andrzej Stachura 2018-11-13 08:35:26 edycja dokumentu
Zadania i kompetencje Rady Gminy i Wójta Andrzej Stachura 2018-11-13 08:35:01 edycja dokumentu
Zadania i kompetencje Rady Gminy i Wójta Andrzej Stachura 2018-11-13 08:32:47 edycja dokumentu
Zadania i kompetencje Rady Gminy i Wójta Andrzej Stachura 2018-11-13 08:32:09 edycja dokumentu
Referat Finansowy Andrzej Stachura 2018-11-09 22:33:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Mariusz Gralak 2018-11-08 15:55:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Mariusz Gralak 2018-11-08 15:53:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/312/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-11-08 09:47:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 1 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-11-08 09:44:08 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Widuchowa oznaczonych jako działka nr 526/1 o powierzchni 0,2446 ha położona w Widuchowej przy ulicy Wodnej, działka nr 526/6 o powierzchni 0,1022 ha położona w Widuchowej przy ulicy Żwirowej, działka nr 526/10 o powierzchni 0,1001 ha położona w Widuchowej przy ulicy Żwirowej i działka nr 526/11 o powierzchni 0,1002 ha położona w Widuchowej przy ulicy Żwirowej. Mariusz Gralak 2018-11-06 22:32:12 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 706/10 o pow. 0,0727 ha i nr 706/12 o pow. 0,0740 ha położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Mariusz Gralak 2018-11-06 22:25:39 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 766/17 o powierzchni 0,0045 ha, położonej w obrębie Żelechowo. Mariusz Gralak 2018-11-06 22:20:48 dodanie dokumentu
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 23/10 położonej w obrębie Dębogóra gm. Widuchowa przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Mariusz Gralak 2018-11-06 22:17:33 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marwice - zamówienie z wolnej ręki Piotr Sobczyński 2018-10-31 14:22:06 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Anna Kusy-Kłos Mariusz Gralak 2018-10-31 13:30:03 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Kosmalski Bogdan Kazimierz Mariusz Gralak 2018-10-31 13:26:33 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Andrzej Stachura 2018-10-30 20:50:43 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Andrzej Stachura 2018-10-30 20:47:36 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Andrzej Stachura 2018-10-30 20:46:49 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Boruta Marek Mariusz Gralak 2018-10-29 11:04:44 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Dwojak Zbigniew Stanisław Mariusz Gralak 2018-10-29 11:03:55 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Filipiak Dariusz Józef Mariusz Gralak 2018-10-29 11:03:05 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Bielak Marzena Wiesława Mariusz Gralak 2018-10-29 11:02:00 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Hasiuk Jadwiga Mariusz Gralak 2018-10-29 11:00:30 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Janiak Marcin Maciej Mariusz Gralak 2018-10-29 10:59:26 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Jankowska Małgorzata Mariusz Gralak 2018-10-29 10:51:38 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Kulka Janusz Mariusz Gralak 2018-10-29 10:49:51 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Łowicki Marcin Mariusz Gralak 2018-10-29 10:48:48 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Malik Agnieszka Jowita Mariusz Gralak 2018-10-29 10:37:53 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Merski Zdzisław Mariusz Gralak 2018-10-29 10:36:35 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Nazar Katarzyna Mariusz Gralak 2018-10-29 10:35:30 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Pomykała Sebastian Tomasz Mariusz Gralak 2018-10-29 10:32:27 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Puzik Magdalena Małgorzata Mariusz Gralak 2018-10-29 10:29:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 23.10.2018 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "BIELIK" Szczecin. Mariusz Gralak 2018-10-26 11:59:18 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 23.10.2018 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "BIELIK" Szczecin. Mariusz Gralak 2018-10-26 11:58:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 23.10.2018 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "BIELIK" Szczecin. Mariusz Gralak 2018-10-26 11:58:19 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. inwestycji, zarządzania drogami i transportu w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju Andrzej Stachura 2018-10-26 09:42:57 edycja dokumentu