Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały Nr XXIII/252/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Widuchowa. Andrzej Stachura 2017-09-14 21:21:28 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Mariusz Gralak 2017-09-14 10:05:18 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXIII/252/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-09-14 09:48:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXIII/251/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-09-14 09:48:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXIII/250/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-09-14 09:47:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXIII/249/2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-09-14 09:47:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXIII/248/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-09-14 09:47:05 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXIII/247/2017 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom. Mariusz Gralak 2017-09-14 09:46:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXIII/246/2017 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. Mariusz Gralak 2017-09-14 09:45:59 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXIII/245/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnych składów komisji. Mariusz Gralak 2017-09-14 09:45:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXIII/244/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. Mariusz Gralak 2017-09-14 09:43:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXIII/243/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-09-14 09:43:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXIII/242/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 Mariusz Gralak 2017-09-14 09:42:33 dodanie dokumentu
Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Rynica" z dnia 12.09.2017 r. Andrzej Stachura 2017-09-13 11:33:41 dodanie dokumentu
Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Krzywin" z dnia 07.09.2017 r. Andrzej Stachura 2017-09-13 11:32:56 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań z dnia 04.09.2017 r. Andrzej Stachura 2017-09-13 11:32:22 edycja dokumentu
Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Widuchowa" z dnia 07.09.2017 r. Andrzej Stachura 2017-09-13 11:32:06 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań z dnia 04.09.2017 r. Andrzej Stachura 2017-09-13 11:25:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCLXXII.450.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 września 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Widuchowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. Mariusz Gralak 2017-09-12 12:40:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr CCLXXII.450.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 września 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Widuchowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. Mariusz Gralak 2017-09-12 12:40:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr CCLXXII.450.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 września 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Widuchowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. Mariusz Gralak 2017-09-12 12:36:27 dodanie dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Andrzej Stachura 2017-09-12 10:55:46 edycja dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Andrzej Stachura 2017-09-12 10:55:09 dodanie dokumentu
Petycja nr 2.2017 dotycząca przystąpienia publicznych szkół podstawowych do programu "Wzorowa łazienka". Mariusz Gralak 2017-09-12 10:35:44 edycja dokumentu
Petycja nr 2.2017 dotycząca przystąpienia publicznych szkół podstawowych do programu "Wzorowa łazienka". Mariusz Gralak 2017-09-12 10:35:08 edycja dokumentu
Petycja nr 2.2017 dotycząca przystąpienia publicznych szkół podstawowych do programu "Wzorowa łazienka". Mariusz Gralak 2017-09-12 10:33:33 edycja dokumentu
Petycja nr 2.2017 dotycząca przystąpienia publicznych szkół podstawowych do programu "Wzorowa łazienka". Mariusz Gralak 2017-09-12 10:33:15 dodanie dokumentu
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców Gminy Widuchowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 101,84 m2 w budynku nr 2 przy ulicy Widuchowskiej w Krzywinie wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Mariusz Gralak 2017-09-12 10:04:25 dodanie dokumentu
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 477/4 i 477/5 stanowiących własność Gminy Widuchowa, położonych w obrębie Widuchowa 2. Mariusz Gralak 2017-09-12 10:02:35 dodanie dokumentu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 2 przy ul. Widuchowskiej w Krzywinie wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem 1753/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 922 obr. Krzywin przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. Mariusz Gralak 2017-09-12 09:32:08 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi w Marwicach Piotr Sobczyński 2017-09-07 10:42:10 dodanie dokumentu
Sołectwa Andrzej Stachura 2017-09-04 01:11:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 413/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Andrzej Stachura 2017-08-30 14:08:37 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Andrzej Stachura 2017-08-30 11:53:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie 412/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-08-30 09:29:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie 411/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-08-30 09:29:43 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 68/10 położonej w obrębie Rynica przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Andrzej Stachura 2017-08-25 12:10:44 edycja dokumentu
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 160 położonej w obrębie Lubicz przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Andrzej Stachura 2017-08-25 12:10:09 edycja dokumentu
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 160 położonej w obrębie Lubicz przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Andrzej Stachura 2017-08-25 12:09:07 edycja dokumentu
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 160 położonej w obrębie Lubicz przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Andrzej Stachura 2017-08-25 12:07:58 dodanie dokumentu