Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXVII/293/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:56:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/292/2018 w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Widuchowej. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:56:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/291/2018 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Widuchowa na lata 2017-2023. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:54:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/290/2018 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:46:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/289/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:46:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/288/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:46:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/287/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za 2017 r. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:46:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/286/2018 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka "A". Mariusz Gralak 2018-06-25 09:45:55 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/286/2018 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka "A". Mariusz Gralak 2018-06-25 09:45:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/276/2018 w sprawie podziału Gminy Widuchowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:41:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/277/2018 w sprawie podziału Gminy Widuchowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:41:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/269/2018 w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:41:28 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/270/2018 w sprawie upamiętnienia 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:41:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/271/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:41:07 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/272/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:40:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/273/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:40:46 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/274/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:40:35 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/275/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:40:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/278/2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa w 2018 roku. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:40:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/279/2018 w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:40:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/280/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa dla działek nr 82 i 81/3 w obrębie ewidencyjnym Polesiny. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:39:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/281/2018 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane - na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:39:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/282/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału 1/2 części w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:39:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/283/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 2 Widuchowa- Stacja stanowiącego własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:39:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/284/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:39:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/285/2018 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:39:06 edycja dokumentu
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Widuchowa na lata 2017-2023 Andrzej Stachura 2018-06-21 16:19:04 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 15 w sprawie w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka "A". Mariusz Gralak 2018-06-21 12:22:41 edycja dokumentu
Projekt uchwały nr 9 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Widuchowej. Mariusz Gralak 2018-06-21 12:20:00 edycja dokumentu
Projekt uchwały nr 9 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Widuchowej. Mariusz Gralak 2018-06-21 12:19:13 edycja dokumentu
Projekt uchwały nr 14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Widuchowa z osobą fizyczną w trybie art. 902 1 § 1 Kodeksu Cywilnego. Mariusz Gralak 2018-06-21 12:11:39 edycja dokumentu
Projekt uchwały nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za 2017 r Mariusz Gralak 2018-06-21 12:11:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 2 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widuchowa z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. Mariusz Gralak 2018-06-21 12:11:02 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 3 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-21 12:10:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 4 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-06-21 12:10:31 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 5 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Mariusz Gralak 2018-06-21 12:10:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 6 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Widuchowa na lata 2017-2023. Mariusz Gralak 2018-06-21 12:09:03 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 7 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Mariusz Gralak 2018-06-21 12:07:05 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 8 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Mariusz Gralak 2018-06-21 12:06:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 9 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Widuchowej. Mariusz Gralak 2018-06-21 12:06:38 dodanie dokumentu