Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 479/2018 w sprawie wprowadzenia do realizacji instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych i gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi w Urzędzie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-03-06 12:46:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 478/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszych rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. Mariusz Gralak 2018-03-06 12:36:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 477/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu czternastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-03-06 12:26:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 476/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze drugich rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. Mariusz Gralak 2018-03-06 12:25:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 475/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-03-06 12:25:22 dodanie dokumentu
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 481 położonej w obrębie Widuchowa 2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą. Mariusz Gralak 2018-02-27 08:53:15 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka A" Andrzej Stachura 2018-02-26 14:40:36 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 109 o pow. 0,2477 ha położonej w obr. Marwice. Mariusz Gralak 2018-02-20 10:46:23 dodanie dokumentu
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze drugich rokowań nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 204/19 o powierzchni 0,0212 ha, położonej w Lubiczu. Mariusz Gralak 2018-02-20 09:22:27 usunięcie dokument
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze drugich rokowań nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 204/19 o powierzchni 0,0212 ha, położonej w Lubiczu. Mariusz Gralak 2018-02-20 09:20:22 dodanie dokumentu
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze pierwszych rokowań nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 204/19 o powierzchni 0,0212 ha, położonej w Lubiczu. Mariusz Gralak 2018-02-20 09:19:13 dodanie dokumentu
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 477/4 i 477/5 stanowiących własność Gminy Widuchowa, położonych w obrębie Widuchowa 2. Mariusz Gralak 2018-02-20 09:18:05 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza czternasty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 42/4 i 42/5 położonych w Widuchowej, obręb Widuchowa 2. Mariusz Gralak 2018-02-20 09:17:01 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:49:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:49:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 2 Widuchowa- Stacja stanowiącego własność Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2018-02-16 14:49:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane - na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:48:47 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału 1/2 części w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:48:25 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane - na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:47:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa dla działek nr 82 i 81/3 w obrębie ewidencyjnym Polesiny. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:46:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, poprowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:46:11 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa w 2018 roku. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:45:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:45:11 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Widuchowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:44:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Widuchowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:43:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:41:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:41:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:40:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:40:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:40:05 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:39:02 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Mariusz Gralak 2018-02-16 14:36:44 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 44/1 położonej w obrębie Widuchowa 2 gm. Widuchowa przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą. Mariusz Gralak 2018-02-13 15:07:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 473/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-02-09 13:06:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 474/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-02-09 13:05:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 474/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-02-09 13:04:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 473/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-02-09 13:04:32 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 766/17 położonej w obr. Żelechowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Mariusz Gralak 2018-02-06 11:33:54 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 705/5 położonej w obrębie Ognica. Mariusz Gralak 2018-02-06 09:32:01 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 231 i 232 położonych w obrębie Widuchowa 2. Mariusz Gralak 2018-02-06 09:30:52 dodanie dokumentu