Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sołectwa Mariusz Gralak 2017-09-25 11:33:26 edycja dokumentu
Petycja Nr 3.2017 - Inicjatywa Zdrowie Najmłodszych - zmianiamy Gminy i Samorządy na Lepsze Mariusz Gralak 2017-09-25 10:56:53 edycja dokumentu
Petycja Nr 3.2017 - Inicjatywa Zdrowie Najmłodszych - zmianiamy Gminy i Samorządy na Lepsze Mariusz Gralak 2017-09-25 10:56:06 edycja dokumentu
Petycja Nr 3.2017 - Inicjatywa Zdrowie Najmłodszych - zmianiamy Gminy i Samorządy na Lepsze Mariusz Gralak 2017-09-25 10:55:48 edycja dokumentu
Petycja Nr 3.2017 - Inicjatywa Zdrowie Najmłodszych - zmianiamy Gminy i Samorządy na Lepsze Mariusz Gralak 2017-09-25 10:51:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/252/2017 w sprawie wystąpienia Gminy Widuchowa ze Związku Gmin Dolnej Odry. Mariusz Gralak 2017-09-22 14:22:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/251/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-09-22 14:22:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/250/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-09-22 14:21:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/249/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-09-22 14:21:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/248/2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-09-22 14:20:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/247/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-09-22 14:20:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/246/2017 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. Mariusz Gralak 2017-09-22 14:19:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/245/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnych składów komisji. Mariusz Gralak 2017-09-22 14:19:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/243/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-09-22 14:18:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIII/242/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017. Mariusz Gralak 2017-09-22 14:18:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIII/244/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. Mariusz Gralak 2017-09-22 14:18:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/243/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-09-22 14:17:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/242/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017. Mariusz Gralak 2017-09-22 14:17:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 424/2017 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-09-22 14:05:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 423/2017 w sprawie organizacji i działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o skażeniach. Mariusz Gralak 2017-09-22 14:05:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 422/2017 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-09-22 14:04:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXIII/244/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. Andrzej Stachura 2017-09-20 18:10:30 usunięcie dokument
Projekt uchwały Nr XXIII/244/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. Andrzej Stachura 2017-09-20 18:09:59 usunięcie dokument
Projekt uchwały Nr XXIII/253/2017 w sprawie wystąpienia Gminy Widuchowa ze Związku Gmin Dolnej Odry. Andrzej Stachura 2017-09-20 18:09:24 dodanie dokumentu
Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Bolkowice" z dnia 15.09.2017 r. Andrzej Stachura 2017-09-20 18:01:00 edycja dokumentu
Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Bolkowice" z dnia 15.09.2017 r. Andrzej Stachura 2017-09-20 17:57:31 dodanie dokumentu
Komisje Rady Gminy - VII kadencji Mariusz Gralak 2017-09-20 12:49:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 421/2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-09-20 10:09:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 420/2017 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 2 przy ulicy Widuchowskiej w Krzywinie stanowiącego własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-09-20 10:08:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 419/2017 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Gminy Widuchowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Widuchowskiej w Krzywinie stanowiącego własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-09-20 10:08:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 417/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa drogi w Marwicach". Mariusz Gralak 2017-09-20 10:06:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 418/2017 w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-09-20 10:05:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 417/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa drogi w Marwicach". Mariusz Gralak 2017-09-20 10:04:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 416/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. Mariusz Gralak 2017-09-20 10:04:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 415/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. Mariusz Gralak 2017-09-20 10:03:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 414/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Mariusz Gralak 2017-09-20 10:03:13 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXIII/244/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. Andrzej Stachura 2017-09-20 07:32:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXIII/244/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. Andrzej Stachura 2017-09-19 08:13:06 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXIII/244/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. Andrzej Stachura 2017-09-18 22:09:01 edycja dokumentu
Projekt uchwały Nr XXIII/244/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. Andrzej Stachura 2017-09-18 22:08:21 usunięcie załacznika