Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr 44/2017 z posiedzenia Komisji Samorządu i Oświaty Mariusz Gralak 2018-03-21 09:40:38 dodanie dokumentu
Protokół Nr 43/2017 z posiedzenia Komisji Samorządu i Oświaty Mariusz Gralak 2018-03-21 09:38:52 dodanie dokumentu
Protokół Nr 52/2018 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2018-03-20 14:24:08 dodanie dokumentu
Protokół Nr 51/2018 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2018-03-20 14:23:34 dodanie dokumentu
Protokół Nr 50/2018 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2018-03-20 14:23:06 dodanie dokumentu
Protokół Nr 49/2018 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2018-03-20 14:22:01 dodanie dokumentu
Protokoły Komisji Finansów i Gospodarki rok 2018 Mariusz Gralak 2018-03-20 14:19:28 usunięcie dokument
Protokół Nr 48/2017 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2018-03-20 14:16:42 dodanie dokumentu
Protokół Nr 47/2017 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2018-03-20 14:15:54 dodanie dokumentu
Protokół Nr 46/2017 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2018-03-20 14:15:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.03.2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa. Mariusz Gralak 2018-03-19 14:05:56 dodanie dokumentu
Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XXV/2017 Mariusz Gralak 2018-03-14 09:45:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/281/2018 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane - na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-03-13 13:02:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/270/2018 w sprawie upamiętnienia 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Mariusz Gralak 2018-03-13 12:58:53 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/285/2018 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-03-13 12:57:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/284/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-03-13 12:56:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/283/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 2 Widuchowa- Stacja stanowiącego własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-03-13 12:55:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/282/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału 1/2 części w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-03-13 12:54:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/281/2018 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane - na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-03-13 12:54:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/280/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa dla działek nr 82 i 81/3 w obrębie ewidencyjnym Polesiny. Mariusz Gralak 2018-03-13 12:53:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/279/2018 w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-03-13 12:52:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/278/2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa w 2018 roku. Mariusz Gralak 2018-03-13 12:50:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/275/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-03-13 12:49:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/274/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-03-13 12:48:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/273/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-03-13 12:47:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/272/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-03-13 12:47:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/271/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-03-13 12:46:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/270/2018 w sprawie upamiętnienia 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Mariusz Gralak 2018-03-13 12:41:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/269/2018 w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-03-13 12:41:26 dodanie dokumentu
Wykaz części nieruchomości oznaczonych jako działki nr 153/1, nr 148 położonych w obrębie Widuchowa 2, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Mariusz Gralak 2018-03-12 12:53:28 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 712/1 położonej w obrębie Widuchowa 2 gm. Widuchowa przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą. Mariusz Gralak 2018-03-12 12:52:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/277/2018 w sprawie podziału Gminy Widuchowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Mariusz Gralak 2018-03-12 12:46:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/276/2018 w sprawie podziału Gminy Widuchowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Mariusz Gralak 2018-03-12 12:44:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 485/2018 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. Mariusz Gralak 2018-03-06 13:14:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 485/2018 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. Mariusz Gralak 2018-03-06 12:53:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 484/2018 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-03-06 12:53:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 483/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-03-06 12:52:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 482/2018 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Mariusz Gralak 2018-03-06 12:51:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 481/2018 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-03-06 12:51:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 480/2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-03-06 12:48:36 dodanie dokumentu